Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ART-ACT SFAELOU 3. 11522 ATHENS GREECE CONTEMPORARY ART INSTITUTE ART-ACT SFAELOU 3. 11522 ATHENS GREECE THE CONTEMPORARY ART INSTITUTE ART-ACT SFAELOU 3. 11522 ATHENS GREECE, COLLECTED AND COLLATED INFORMATION (Media) FOR THE WORK OF VISUAL ARTISTS GRADUATES AND STUDENTS OF THE SCHOOL OF FINE ARTS. PURPOSE IS AN ARCHIVE OF RESEARCH AND STUDY. IF YOU ARE INTERESTED SEND POSTAL (NOT REGISTERED, COURIER, WEBSITES, E-MAIL) WHAT YOU THINK YOU HOW TO (BIOGRAPHY, PUBLICATIONS, DOCUMENTS, PHOTOS PROJECTS, DVD, CD-R, LISTS OF REPORTS, etc.). THE MATERIALS WILL NOT BE RETURNED. CHRISTOS THEOFILIS PHONE NUMBER.: 6974540581 ADDRESS .: ART-ACT SFAELOU 3. 11522 ATHENS GREECE ART-CRITIC,CURATOR OF ART EXHIBITIONS,PERMANENT PARTNER OF THE NEWSPAPERS http://www.avgi.GR http://www.kte.gr/ JOURNAL INVESTOR -CULTURE http://www.xronos.gr / http://www.ihodimoprasion.gr/ http://www.edromos.gr/ MAGAZINE INFORMER

Νόμοs 2121/93 ΟΠΙ

Για τον Νόμο 2121/93, σας παραπέμπω στον ιστοχώρο του ΟΠΙ, όπου διατίθεται το κείμενο με όλες τις τροπολογίες ενσωματομένες: http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/info.html/law2121.html

Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας


Περιγραφή - Αρμοδιότητες
Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μετσόβου 5) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο ΟΠΙ ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 69 Ν.2121/1993 για την "Πνευματική Ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και άλλα πολιτιστικά θέματα" (ΦΕΚ Α/ 25/1993) σε συνδυασμό με το ΠΔ 311/1994 (ΦΕΚ A/ 164/1994) με το άρθρο 8 παρ. 13 και 14 Ν.2557/1997 (ΦΕΚ Α/ 217/1997), καθώς και με το άρθρο 7 παρ. 13 Ν.2819/2000 (ΦΕΚ Α/ 84/2000). Ο Οργανισμός διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Κύριος σκοπός του ΟΠΙ είναι η προστασία των δημιουργών και των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, η μέριμνα για την εφαρμογή του Ν.2121/1993 και των διεθνών συμβάσεων, η εποπτεία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και η νομοπαρασκευαστική εργασία σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Ο ΟΠΙ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ασχολείται γενικά με κάθε ζήτημα σχετικό με το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, εκπροσωπεί την Ελλάδα στους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς καθώς και στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Διοργανώνει επίσης σεμινάρια για την επιμόρφωση και ενημέρωση των δικαστών, δικηγόρων, διοικητικών υπαλλήλων, δημιουργών, δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, φοιτητών και σπουδαστών για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και παρέχει πληροφορίες σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.
Διευθυντής: Ειρήνη Σταματούδη Δικηγόρος, LL.M., Ph.D.
Υπάγεται: Διεύθυνση Γραμμάτων
Στοιχεία Επικοινωνίας: Διεύθυνση: Μετσόβου 5, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: + 30 210 8250750 Φαξ: +30 210 8253732 URL: http://www.opi.gr Email: opiorg@otenet.gr

Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας


Ο ΟΠΙ έχει την εποπτεία των κάτωθι Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης και προστασίας: -ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝ.ΠΕ "Ο.Σ.Δ.Ε.Ε.Τ.Ε." Κωλέττη 14 - 106 81 Αθήνα τηλ. 210-33 01 992/ 210-33 01 302/ 210-33 01 670 fax 210-33 01 408 -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΕ "Α.Ε.Π.Ι." Σάμου 51 και Φραγκοκλησιάς - 151 25 Μαρούσι τηλ. 210-68.57.494-6 / 210-68.57.405 / 210-6857.483 / 210-68.57.408 / fax 210-68.51.576 -ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ "ΕΡΜΕΙΑΣ" Μεθώνης 76 - 106 83 Αθήνα τηλ. και fax 210-82.53.065 -ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ "Ο.Σ.Δ.Δ.Ο.Θ.Ε." Χαρ. Τρικούπη 46 - 106 80 Αθήνα τηλ. 210-36.18.368 / 210-36.18.371 fax 210-36.32.127 -ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ, ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (ΜΟΝΤΕΡ) ΣΥΝ.ΠΕ "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" Βαλτετσίου 25 - 106 80 Αθήνα τηλ. 210-36 26 752 / fax 210-36 26 897 -ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ "ΑΠΟΛΛΩΝ" Σαπφούς 10 Πλ. Κουμουνδούρου - 105 53 Αθήνα τηλ. 210-32.52.980 / fax 210-32.17.298 -ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ ή ΕΙΚΟΝΑΣ, ή ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ "GRAMMO" Αριστοτέλους 65 - 152 32 Χαλάνδρι τηλ. 210-68 94 310/ 210-68 94 311 fax 210-68 01 660 -ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ "ΔΙΟΝΥΣΟΣ" Στουρνάρη 39 - 106 82 Αθήνα τηλ. 210-38.16.829 / 210-38.16.928 / fax 210-38.16.794 -ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ "ΔΙΑΣ" Θεμιστοκλέους 38 106 78 Αθήνα τηλ. 210 38 03 365 / fax 210-38 03 271 -ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ "Ο.Σ.Δ.Ε.Λ." Ασκληπιού 20 - 106 80 Αθήνα τηλ. 210 36 26 056 fax 210 36 44 977 -ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ "ΕΡΑΤΩ" Πατησίων 130 - Αθήνα 112 57 τηλ. 210-82.38.074 / 210-82.38.075 / fax 210-82.38.000 -ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ "ΦΟΙΒΟΣ" Χαρ. Τρικούπη 83 – 85 106 81 Αθήνα τηλ. + fax 210-33 04 687 -ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ "ΗΡΙΔΑΝΟΣ" Διδότου 45 - 106 80 Αθήνα τηλ. 210-36 14 216 fax 210 - 36 37 678 -ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ "PROMEDIA" Αιγιαλείας 30 - 151 25 Μαρούσι τηλ. 210-68.33.212 / fax 210-93 20 255 -ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ "ΘΕΣΠΙΣ" Ψαρομηλίγκου 24 - 105 53 Αθήνα τηλ. 210-33.10.521 / 210-32.32.858 / 210-32.32.472 fax 210-32.32.892 -ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Σαπφούς 10 - 105 53 Αθήνα τηλ. 210 – 32 15 278/ Fax 210 32 19 100 -ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Π.Ο.Ε.) (ΦΕΚ Α' 1164/30.12.1997) Μιλτιάδου 11 - 155 62 Χολαργός τηλ. 210-65.42.760 / 210-65.42.764 / 210-65.42.748 / fax 210-65.42.788 - Ο.Π.Δ.Δ.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Υπερείδου 7 105 58, Αθήνα Τηλ 210 – 32 46 215 fax: 210 – 32 46 880 - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Πανεπιστημίου 10, 106 71, Αθήνα Τηλ. 210 – 36 16 492/fax: 210 – 36 16 862

«Ο.Σ.Δ.Ε.Ε.Τ.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ
1. Iδρύεται µη κερδοσκοπικός Συνεταιρισµός Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία
“Οργανισµός Συλλογικής Διαχείρισης Εργων των Εικαστικών Τεχνών και των Εφαρµογών τους
Συν.Π.Ε.” και διακριτικό τίτλο “ΟΣΔΕΕΤΕ”,ως οργανισµός συλλογικής διαχείρισης και προστασίας
πνευµατικών δικαιωµάτων. Για τις συναλλαγές µε το εξωτερικό,o Συνεταιρισµός θα συναλάσσεται µε την
ίδια επωνυµία η οποία θα αποδίδεται στη γαλλική ως εξής Societe d’ auteur hellenique des arts plastiques
(SAHAP).
2. Ο Συνεταιρισµός,που λειτουργεί σε πανελλήνια βάση, εδρεύει στο δήµο της Αθήνας και στην
οδό Kωλέττη 14.
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΙ
1. Σκοπός του Συνεταιρισµού είναι η διαχείριση και η προστασία των περιουσιακών
πνευµατικών δικαιωµάτων επί των έργων των εικαστικών τεχνών και των εφαρµογών τους.
2. Για την πραγµατοποίηση του σκοπού του ο Συνεταιρισµός:
α) διαχειρίζεται τα περιουσιακά πνευµατικά δικαιώµατα που του έχουν µεταβιβασθεί µε τη σύµβαση
αναθέσεως.Προς το σκοπό αυτό καταρτίζει συµβάσεις µε τους χρήστες για τους όρους εκµετάλλευσης των
έργων,καθώς και για την οφειλόµενη αµοιβή.
β) καθορίζει δια αµοιβολογίου και ανα κατηγορία πνευµατικών έργων την ποσοστιαία αµοιβή των
πνευµατικών δηµιουργών,οι οποίοι του έχουν αναθέσει τη διαχείριση και προστασία των έργων τους.
γ) συνάπτει συλλογικές συµβάσεις µε αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των χρηστών για τον
καθορισµό των ελαχίστων ορίων της ποσοστιαίας αµοιβής και των όρων εκµετάλλευσης των έργων.
δ) εισπράττει τα πνευµατικά δικαιώµατα των συνεταίρων και των επωφελουµένων, καθώς και την
αµοιβή,που προβλέπεται στο άρθρο 18§3 του νόµου 2121/93 ως αποζηµίωση για την ελεύθερη ιδιωτική
αναπαραγωγή των έργων.
ε) διανέµει τα εισπραχθέντα δικαιώµατα,κατόπιν αφαίρεσης του ποσοστού για την κάλυψη των εξόδων
διαχείρισης.
στ) συνάπτει συµβάσεις αµοιβαιότητας µε αλλοδαπούς οργανισµούς για τη διαχείριση,είσπραξη
και διανοµή των δικαιωµάτων.
ζ) προβαίνει σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για τη νόµιµη προστασία των
δικαιωµάτων των δηµιουργών.
η) ενεργεί µε σύµπραξη της δηµόσιας αρχής ή κατά τη διαδικασία του άρθρου 64 του νόµου
2121/93 τους αναγκαίους ελέγχους σε καταστήµατα πώλησης ή ενοικίασης ή δανεισµού αντιτύπων
ή δηµόσιας εκτέλεσης των έργων που προστατεύει για να διαπιστώνει αν οι πράξεις αυτές δεν
προσβάλλουν τα δικαιώµατα των δηµιουργών.
θ) παρέχει κάθε νόµιµη βοήθεια σχετικά µε τα ανατεθειµένα δικαιώµατα στους συνεταίρους και τους
επωφελουµένους του.
ι) διοργανώνει ή συµµετέχει σε συνέδρια που αφορούν θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών
δικαιωµάτων.
ια) συµβάλλει στην κοινωνική προστασία των συνεταίρων του και των οικογενειών τους, καθώς και
στην ενίσχυση του πολιτιστικού έργου.
ιβ) διατηρεί αρχείο των έργων,τα δικαιώµατα επί των οποίων του έχουν µεταβιβασθεί ή χρησιµοποιεί
κατόπιν σχετικής συµφωνίας το αρχείο του Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος.
ΑΡΘΡΟ 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ
1. Το κεφάλαιο του συνεταιρισµού είναι µεταβλητό.Χωρίζεται σε ίσες µερίδες αξίας 60
ευρώ,που ενσωµατώνονται σε ονοµαστικούς τίτλους της ίδιας αξίας.Κάθε τίτλος φέρει την
υπογραφή του προέδρου και του γραµµατέα του διοικητικού συµβουλίου του συνεταιρισµού.
2. Κάθε συνεταίρος εγγράφεται για µια υποχρεωτική συνεταιριστική µερίδα,η εισφορά της
οποίας πρεπεί να γίνει ταυτόχρονα µε την εγγραφή του συνεταίρου. Εάν συνεταίρος δικαιούται να
αποκτήσει συνεταιριστική µερίδα και ως κληρονόµος ή κληροδόχος πνευµατικών δικαιωµάτων
δηµιουργού έργων των εικαστικών τεχνών και των εφαρµογών τους, δικαιούται να αποκτήσει και
αριθµό προαιρετικών συνεταιριστικών µερίδων ίσων µε τον αριθµό των κληρονοµουµένων ή
κληροδοτών.
3. Η συνεταιριστική µερίδα είναι αµεταβίβαστη εν ζωή.
4. Ο συνεταιρισµός δεν µπορεί να αποκτήσει συνεταιριστικές µερίδες,παρά µόνο από χαριστική
αιτία.
5. Οι κληρονόµοι και κληροδόχοι των συνεταιριστικών µερίδων αποκτούν την ιδιότητα του
συνεταίρου,εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις,που προβλέπονται στο άρθρο 6.Εαν µια
συνεταιριστική µερίδα µεταβιβάζεται αιτία θανάτου σε περισσότερους δικαιούχους,αυτοί ορίζουν έναν
κοινό εκπρόσωπο,που αποκτά την ιδιότητα του συνεταίρου.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του συνεταιρισµού ορίζεται σε 90 έτη από την ηµέρα καταχώρησης του καταστατικού
στο µητρώο του αρµόδιου ειρηνοδικείου.Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού, η διάρκεια του
Συνεταιρισµού παρατείνεται αυτοδίκαια για άλλα 90 χρόνια,εκτός αν λυθεί µε σχετική απόφαση της
γενικής συνέλευσης του Συνεταιρισµού, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 16§13.
ΑΡΘΡΟ 5
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1. Οι συνεταίροι και οι επωφελούµενοι του συνεταιρισµού αναθέτουν στο συνεταιρισµό την
διαχείριση και προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων,των οποίων είναι δικαιούχοι.Για το σκοπό
αυτό υπογράφουν µε το συνεταιρισµό σύµβαση ανάθεσης,τριετούς διάρκειας, σύµφωνα µε την οποία
µεταβιβάζουν καταπιστευτικώς στον συνεταιρισµό προς το σκοπό της διαχείρισης και προστασίας:
α) το δικαίωµα παρακολούθησης,που προβλέπεται στο άρθρο 5 ν.2121/1993.
β) το δικαίωµα εύλογης αµοιβής,που προβλέπεται στο άρθρο 18§3 ν.2121/93.
γ) Το δικαίωµα της παρουσίασης στο κοινό ενσυρµάτως ή ασυρµάτως, καθώς και µε οπποιονδήποτε
άλλο τρόπο, ιδίως µέσω εκθέσεων και το δικαίωµα να καθιστούν προσιτά τα έργα τους στο κοινό κατά
τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση σ’ αυτά, όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος,
δ) το δικαίωµα της άµεσης ή έµµεσης, προσωρινής ή µόνιµης αναπαραγωγής του έργου ως υλικού
αντικειµένου,είτε της µορφής αυτού,καθ’οιονδήποτε τρόπο και µέσο, εν όλω ή εν µέρει και επί παντός
υλικού φορέα, το δικαίωµα της κατά τα ανωτέρω περαιτέρω αναπαραγωγής των αντιτύπων
(αντιγράφων) των έργων.
ε) Το δικαίωµα της εκµίσθωσης και του δηµόσιου δανεισµού, όσον αφορά το πρωτότυπο ή τα
αντίτυπα των έργων τους.
στ) το δικαίωµα της διασκευής, προσαρµογής ή άλλης µετατροπής του έργου.
ζ) Το δικαίωµα της µετάδοσης ή αναµετάδοσης στο κοινό µε τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, µε
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα ή µε καλώδια ή µε άλλους υλικούς αγωγούς ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο,
παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή µέσω δορυφόρων,
η) το δικαίωµα εισαγωγής αντιτύπων του έργου,που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση
του δηµιουργού ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας,που το δικαίωµα εισαγωγής αντιτύπων είχε συµβατικά διατηρηθεί από το δηµιουργό.
θ) το δικαίωµα διανοµής, µέσω πώλησης ή µε οποιαδήποτε άλλη µορφή, των αντιτύπων των έργων
που αναπαρήχθησαν κατά το σηµείο δ της παρούσης παραγράφου.
2. Οι συνεταίροι και οι επωφελούµενοι του συνεταιρισµού διατηρούν το ηθικό πνευµατικό
τους δικαίωµα,όπως αυτό συγκεκριµένα προσδιορίζεται στο άρθρο 4 του νόµου 2121/93.
3. Για την µε κάθε τρόπο διαχείριση των δικαιωµάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1
στοιχεία γ-ζ και θ του παρόντος άρθρου και ειδικότερα για την χορήγηση αδειών ή την υπογραφή
συµβάσεων εκµετάλλευσης µε τρίτους αντισυµβαλλόµενους, καθώς και για τον καθορισµό τιµήµατος
ανώτερου από τα υποχρεωτικώς οριζόµενα δια του αµοιβολογίου ή των σχετικών συλλογικών
συµβάσεων, ο Συνεταιρισµός ζητεί υποχρεωτικά µε επιστολή τη σύµφωνη γνώµη του δηµιουργού ή των
καθολικών διαδόχων αυτού.Εαν ο δηµιουργός ή οι καθολικοί του διάδοχοι δεν απαντήσουν εντός δέκα
ηµερών από τη κοινοποίηση της επιστολής, η σύµφωνη γνώµη τους τεκµαίρεται.
4. Μετά από σχετική εισήγηση του δηµιουργού ή των καθολικών διαδόχων αυτού, ο Συνεταιρισµός
µπορεί να προχωρήσει στη δωρεά των εισπρακτέων ποσών που προέρχονται από το δικαίωµα
παρακολούθησης σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς που επιδιώκουν κοινωφελείς, φιλανθρωπικούς,
εκπαιδευτικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς.
5. Ο Συνεταιρισµός υποχρεούται να αποδεχθεί την καταπιστευτική µεταβίβαση και µερικών µονάχα
από τις αναφερόµενες στη Σύµβαση Ανάθεσης εξουσίες εκµεταλλεύσεως του περιουσιακού
δικαιώµατος της πνευµατικής ιδιοκτησίας του δικαιούχου (µερική καταπιστευτική µεταβίβαση),
εφόσον ο δικαιούχος απευθύνει εγγράφως σχετικό αίτηµα προς το Διοικητικό Συµβούλιο και τούτο
κρίνει ότι δια της αιτούµενης µερικής καταπιστευτικής µεταβίβασης ορισµένων µόνο εξουσιών
εκµετάλλευσης δεν διακυβεύεται η διαπραγµατευτική έναντι των χρηστών ισχύς του Συνεταιρισµού και
εν γένει δεν παραβλάπτεται η αποτελεσµατική συλλογική διαχείριση που ασκείται από τον
Συνεταιρισµό. Η ως άνω µερική καταπιστευτική µεταβίβαση ορισµένων µόνο εξουσιών αφορά πάντως
στο σύνολο των ΄Εργων του δηµιουργού καθώς και σ’ εκείνα που πρόκειται να δηµιουργήσει κατά τη
διάρκεια της Σύµβασης Ανάθεσης. Κατά τη διάρκεια ισχύος της συµβάσεως ανάθεσης ο δικαιούχος
δύναται να αναθέτει και περαιτέρω εξουσίες εκµετάλλευσης του περιουσιακού δικαιώµατος της
πνευµατικής ιδιοκτησίας του.
6. Εντός ενός µηνός από τη σύναψη της Σύµβασης Ανάθεσης, ο δικαιούχος υποχρεούται να παραδώσει
στο Συνεταιρισµό αναλυτικό κατάλογο όλων των έργων τα οποία έχουν παρουσιασθεί στο κοινό µε κάθε
τρόπο. Ο ανωτέρω κατάλογος πρέπει να ενηµερώνεται από τον δικαιούχο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος
της Σύµβασης Ανάθεσης.
7. Για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης των πνευµατικών δικαιωµάτων επί των έργων του
δικαιούχου που έχουν συµπεριληφθεί στο ρεπερτόριο του Συνεταιρισµού, ο δικαιούχος καταβάλει στο
Συνεταιρισµό ένα ποσό που υπολογίζεται κάθε φορά βάσει ποσοστού επί του συνόλου των αποδοτέων
στο Συνέταιρο εισπράξεων, όπως αυτό καθορίζεται από το #ιοικητικό Συµβούλιο κατά τρόπο γενικό για
το σύνολο των δηµιουργών και για κάθε τρόπο εκµετάλλευσης χωριστά.
8. Στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους το Διοικητικό Συµβούλιο δύναται να µειώσει τα ισχύοντα
ποσοστά εξόδων διαχείρισης, λαµβάνοντας υπόψη τα οικονοµικά στοιχεία της διαχειριστικής χρήσης
που έχει λήξει.
ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Τα µέλη του συνεταιρισµού διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: τους συνεταίρους-δηµιουργούς και
τους συνεταίρους-καθολικούς διαδόχους.
2. Μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του συνεταίρου-δηµιουργού,οι πνευµατικοί δηµιουργοί
έργων των εικαστικών τεχνών και των εφαρµογών τους,που είναι µέλη του Επιµελητηρίου
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος.
3. Μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του συνεταίρου καθολικού διαδόχου οι καθολικοί
διάδοχοι των πνευµατικών δικαιωµάτων δηµιουργού έργων των εικαστικών τεχνών και των
εφαρµογών τους.Εαν τα δικαιώµατα αυτά έχουν µεταβιβασθεί εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους
δικαιούχους, αυτοί ορίζουν έναν κοινό εκπρόσωπο, που αποκτά την ιδιότητα του συνεταίρου.
4. εν µπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του συνεταίρου όσοι: α) συµµετέχουν σε άλλο
συνεταιρισµό µε την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό. β) διετέλεσαν µέλη άλλου συνεταιρισµού και
αποχώρησαν χωρίς να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους ή διεγράφησαν απο αυτόν λόγω καταδίκης για
ποινικά αδικήµατα ή για διαχειριστικές ατασθαλείες. γ) µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση
καταδικάσθηκαν για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 66 του νόµου 2121/93. δ) ασκούν
επιχείρηση όµοια προς τον κύριο σκοπό του συνεταιρισµού.
5. Για να γίνει κάποιος µέλος του συνεταιρισµού οφείλει α) να υπογράψει τη σύµβαση ανάθεσης
που προβλέπεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού. β) να υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το
διοικητικό συµβούλιο που αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη του συνεδρίαση.Η εγγραφή των
νεων µελών εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση.Η ιδιότητα του µέλους αποκτάται από την απόφαση
αποδοχής της αίτησης από το διοικητικό συµβούλιο.Η συµµετοχή των νεων µελών στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων και η δυνατότητα ανάδειξής τους σε όργανα επιτρέπεται µετά την έγκριση
εγγραφής από τη γενική συνέλευση.Η ίδια γενική συνέλευση αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής των
µελών που δεν έγιναν δεκτές από το διοικητικό συµβούλιο.
6. Για την εγγραφή των συνεταιριζοµένων απαιτείται η καταβολή δικαιωµατος εγγραφής που
ανέρχεται σε 15 ευρώ.
7. Οι νεοι συνεταίροι δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή
περιουσία του συνεταιρισµού, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4§3 ν.1667/86.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΠ ΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Οι δικαιούχοι πνευµατικών δικαιωµάτων έργων των εικαστικών τεχνών και των εφαρµογών
τους που δεν επιθυµούν να εγγραφούν ως µέλη ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις γι’αυτό,σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού,µπορούν να εγγραφούν ως επωφελούµενοι του
συνεταιρισµού,εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το διοικητικό συµβούλιο και υπογράψουν τη
σύµβαση ανάθεσης του άρθρου 5.Το διοικητικό συµβούλιο δεν µπορεί να αρνηθεί χωρίς σπουδαίο λόγο
την αίτηση.
2. Για την εγγραφή των επωφελουµένων απαιτείται η καταβολή δικαιωµατος εγγραφής που
ανέρχεται σε 15 ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 8
ΙΚΑΙ ΜΑΤΑ Τ Ν ΣΥΝΕΤΑΙΡ Ν
1. Οι συνεταίροι δικαιούνται:
α) εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των συνεταίρων-δηµιουργών να συµµετέχουν στη γενική
συνέλευση,να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διοικητικά όργανα του συνεταιρισµού,να ζητούν τη
σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης. εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των συνεταίρων-καθολικών
διαδόχων να συµµετέχουν στη γενική συνέλευση χωρίς δικαίωµα ψήφου, να εκλέγονται στα διοικητικά
όργανα του συνεταιρισµού και να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης.
β) να απολαµβάνουν των επιδοµάτων πρόνοιας που προσφέρει ο συνεταιρισµός από το σχετικό
αποθεµατικό του για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών των ιδίων και της οικογένειας τους.
γ) να κάνουν χρήση των νοµικων υπηρεσιών του συνεταιρισµού.
δ) να ενηµερώνονται µια φορά το χρόνο,προκειµένου να διατυπώνουν τις απόψεις τους για τους
γενικούς κανόνες καθορισµού του ύψους της αµοιβής,τις µεθόδους είσπραξης και διανοµής των
αµοιβών,καθώς και για άλλα θέµατα σχετικά µε τη διαχείριση και την προστασία των έργων τους.
ε) να εισπράττουν τα δικαιώµατα που τους αναλογούν,σύµφωνα µε τον κανονισµό διανοµής, µετα την
αφαίρεση του ποσοστού που παρακρατεί ο συνεταιρισµός για την κάλυψη των εξόδων
διαχείρισης.
στ) να ζητούν δια του Συνεταιρισµού την παραχώρηση δικαιωµάτων διασκευής,µεταποίησης
προσαρµογής, αναπαραγωγής ή δηµόσιας παρουσίασης οποιουδήποτε ξένου έργου.
ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΧΡΕ ΣΕΙΣ Τ Ν ΣΥΝΕΤΑΙΡ Ν
1. Οι συνεταίροι υποχρεούνται:
α) να σέβονται τους νόµους,το καταστατικό, τους εσωτερικούς κανονισµούς του συνεταρισµού και
τις αποφάσεις των συνεταιριστικών οργάνων.
β) να µετέχουν στις γενικές συνελεύσεις.
γ) να καταβάλλουν το δικαίωµα εγγραφής καθώς και κάθε τακτική ή έκτακτη εισφορά που
προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ή επιβάλλεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου.
δ) να µην εκχωρούν µέρος ή το σύνολο των εισπρατοµµένων δικαιωµατων σε χρήστες και γενικά σε
κάθε πρόσωπο που έχει συµφέρον ή θα µπορούσε υπό οποιαδήποτε αιτία να έχει συµφέρον στην
εκµετάλλευση των έργων.
ε) να ενηµερώνουν τον συνεταιρισµό για κάθε παραβίαση των δικαιωµάτων δηµιουργού.
ζ) να ενηµερώνουν γραπτώς τον συνεταιρισµο για τα έργα που έχουν δηµοσιεύσει µε οποιονδήποτε τρόπο
και για τα νέα έργα τους που δηµοσιεύονται µετά την ανάθεση της διαχείρισης,όπως ειδικότερα
ορίζεται στη σύµβαση ανάθεσης. να ενηµερώνουν ωσαύτως για κάθε είδους µεταβίβαση της κυριότητας,
της νοµής ή της κατοχής επί των υλικών φορέων στους οποίους ενσωµατώνεται το έργο.
ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΟΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Οι επωφελούµενοι του οργανισµού διαθέτουν τα δικαιώµατα που προβλέπονται στα εδάφια γ-ε του
άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα εδάφια α και γ-ζ
του άρθρου 9.
ΑΡΘΡΟ 11
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
1. Παύουν να είναι µέλη του συνεταιρισµού: α) όσοι αποκλείονται σύµφωνα µε το άρθρο 12 του
παρόντος καταστατικού, β) όσοι αποχωρούν µε γραπτή δήλωση που υποβάλλεται στο διοικητικό
συµβούλιο τρεις µήνες τουλάχιστον πριν από το τέλος της οικονοµικής χρήσης, γ) όσοι καταγγέλουν
εµπρόθεσµα τη σύµβαση ανάθεσης. Η καταγγελία ενεργεί στο τέλος του ηµερολογιακού έτους κατά
το οποίο έγινε,εφόσον από την καταγγελία µέχρι το τέλος του έτους µεσολαβεί χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον τριών µηνών,άλλως στο τέλος του εποµένου ηµερολογιακού έτους, δ) όσοι εκπίπτουν
αυτοδικαίως από την ιδιότητα του µέλους, µετά από σχετική διαπιστωτική πράξη του ιοικητικού
Συµβουλίου, εφόσον εκλείψουν από το πρόσωπο του οι προϋποθέσεις για την εγγραφή του ως
συνεταίρου.
2. Οι συνεταίροι που αποχωρούν οικειοθελώς από τον Συνεταιρισµό δικαιούνται να
απαιτήσουν τη συνεταιριστική τους µερίδα στην ονοµαστική της αξία.Με τον αποκλεισµό ή την
αποχώρηση του συνεταίρου µειώνεται το κεφάλαιο του συνεταιρισµού εκτός αν η συνεταιριστική µερίδα
δωρηθεί στο Συνεταιρισµό.
3. Παύουν να είναι επωφελούµενοι του συνεταιρισµού: α) όσοι ζητούν την ακύρωση της εγγραφής
τους ή καταγγέλουν εµπρόθεσµα τη σύµβαση αναθέσεως µε γραπτή αίτηση προς το διοικητικό
συµβούλιο, β) όσοι διαγράφονται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου για σπουδαίο λόγο και
ιδιαίτερα για παραβίαση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στα εδάφια δ-ε του άρθρου 9 ή για τους
λόγους που αναφέρονται ως λόγοι αποκλεισµού στο άρθρο 12.
ΑΡΘΡΟ 12
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ
1. Συνεταίρος µπορεί να αποκλεισθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,για την οποία
απαιτείται απαρτία των 2/3 και πλειοψηφία 50% του συνόλου των µελών του συνεταιρισµού.Η
Γενική Συνέλευση µπορεί να αποφασίσει τον αποκλεισµό: ι) όταν ο συνεταίρος µε τη συµπεριφορά
του βλάπτει τα συµφέροντα του συνεταιρισµού και ιδίως όταν παραβιάζει τις υποχρεώσεις των
εδαφίων δ-ε του άρθρου 9,ιι) εφόσον µε τη συµπεριφορά του πλήττει τα νόµιµα δικαιώµατα άλλων
πνευµατικών δηµιουργών.στη συγκεκριµένη περίπτωση πρέπει να έχει προηγηθεί επίπληξη του
ιοικητικού Συµβουλίου προς το συνεταίρο,µετά από σχετική προηγούµενη ακρόασή του.
2. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για την καταγγελία για σπουδαίο λόγο της σύµβασης ανάθεσης
από το συνεταιρισµό.
3. Ο συνεταίρος που αποκλείεται έχει δικαιώµα να ζητήσει την επιστροφή της συνεταιριστικής του
µερίδας στην ονοµαστική της αξία.Συµβάσεις µεταξύ του οργανισµού και του χρήστη που αφορούν
έργα του αποκλειόµενου συνεταίρου και έχουν υπογραφεί πριν τον αποκλεισµό παραµένουν εν ισχύ και
µετά απο αυτόν,όπως ορίζεται στη σύµβαση ανάθεσης.
ΑΡΘΡΟ 13
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ
Κάθε συνεταίρος ευθύνεται για τα χρέη του Συνεταιρισµού µόνο κατά το ποσό της ονοµαστικής αξίας
της συνεταιριστικής µερίδας, που εισέφερε.
ΑΡΘΡΟ 14
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Εσοδα του συνεταιρισµού αποτελούν:
α) οι εισφορές των µελών (τακτικές και έκτακτες).Τα δικαιώµατα εγγραφής και τα ποσά που
προέρχονται από τα ποσοστά που παρακρατήθηκαν από τα εισπραχθέντα δικαιώµατα για την κάλυψη
των εξόδων διαχείρισης.
β) τα εισπραχθέντα δικαιώµατα που δεν µπορεσαν να διανεµηθούν ή που δεν αναζητήθηκαν από
τους δικαιούχους για µια δεκαετία.
γ) τα έσοδα από τη διαχείριση των δικαιωµάτων που έχει αποκτήσει από χαριστική αιτία ο
συνεταιρισµός.
δ) οι τόκοι των καταθέσεων όψεως ή επί προθεσµίας και γενικότερα τα έσοδα από την περιουσία του
συνεταιρισµού.
ε) επιχορηγήσεις κρατικές,διεθνών οργανισµών και νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
στ) κληρονοµιες,κληροδοτήµατα,δωρεές και ενιχύσεις από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,που γίνονται
δεκτές όπως ορίζει ο νόµος.
2. Εξοδα του συνεταιρισµού αποτελούν:
α) έξοδα διαχείρισης και ιδιαίτερα τα έξοδα για την είσπραξη, διανοµή και προστασία των
πνευµατικών δικαιωµάτων που του έχουν ανατεθεί.
β) τα έξοδα για τη διοργάνωση και τη συµµετοχή σε συνέδρια που αφορούν θέµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων.
γ) τα επιδόµατα που παρέχονται στους συνεταίρους από το ειδικό αποθεµατικό πρόνοιας του
Συνεταιρισµού.
δ) η ενίσχυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων από ειδικό αποθεµατικό του Συνεταιρισµού.
ΑΡΘΡΟ 15
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Οργανα του συνεταιρισµού είναι η γενική συνέλευση,το διοικητικό συµβούλιο και το εποπτικό
συµβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 16
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Η γενική συνελευση απαρτίζεται απο όλα τα µέλη του συνεταιρισµού και συνέρχεται σε
τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις.
2. Η τακτική γενική συνέλευση συνέρχεται µια φορά κατ’ έτος ύστερα από πρόσκληση του
διοικητικού συµβουλίου και µέσα σε τέσσερεις µήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.
3. Η έκτακτη γενική συνέλευση συνέρχεται όποτε τη συγκαλέσει το διοικητικό συµβούλιο ή όταν το
ζητήσει,ορίζοντας συγχρόνως και το θέµα για συζήτηση,το εποπτικό συµβούλιο ή το 1/10 των µελών του
συνεταιρισµού,που δεν µπορεί να είναι µικρότερο των τριών µελών. Το διοικητικό συµβούλιο
υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση µέσα σε 15 ηµέρες από την υποβολή της σχετικής
αίτησης.
4. Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο,την ηµέρα και την ώρα που θα συνέλθει η συνέλευση και τα
θέµατα που θα συζητηθούν.Η πρόσκληση γνωστοποιείται στους συνεταίρους είκοσι τουλάχιστον
ηµέρες πριν από τη µέρα της γενικής συνέλευσης µε προσωπικές επιστολές.Με αίτηση του 1/10 των
µελών,που πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον δεκα µέρες πριν τη συνέλευση,µπορούν να
προστεθούν και άλλα θέµατα στην ηµερήσια διάταξη.Σε αυτή την περίπτωση το διοικητικό συµβούλιο
αποστέλλει νεα συµπληρωµατική πρόσκληση στα µέλη επτά ηµέρες πριν τη σύγκληση της γενικής
συνέλευσης.
5. Η γενική συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια
διάταξη.Αν παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων,η γενική συνέλευση µπορεί να αποφασίζει και για
θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στην πρόσκληση.Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέµατα αυτά
αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό των µελών,αλλά όχι λιγοτέρα από τρια.
6. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν κατά την έναρξη της
συνεδριασης παρίστανται τα µισα τουλάχιστον µέλη του συνεταιρισµού.Αν δεν υπάρχει απαρτία,η
γενική συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ηµέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την
ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης,εφόσον κατά την έναρξη της
συνεδρίασης παρίστανται το 1/5 τουλάχιστον των µελών του συνεταιρισµού.Αν δεν υπάρξει και πάλι
απαρτία,η γενική συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτα ηµέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο
και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης όσα µέλη και αν
παρίστανται,ο αριθµός των οποιων στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος των επτά.Οι
αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία του αριθµού των ψηφισάντων
µελών.
7. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα µέλη ο πρόεδρος και ο γραµµατέας της
συνέλευσης.Εως την εκλογή του προέδρου τα καθήκοντα του ασκεί ο πρόεδρος του διοικητικού
συµβουλίου ή,αν αυτός απουσιάζει,ο αντιπρόεδρος ή µέλος του διοικητικού συµβουλίου,ή,αν δεν
παραβρίσκεται κανένα,ένα µέλος του συνεταιρισµού που υποδεικνύεται από τη συνέλευση.Ο πρόεδρος
διευθύνει τις εργασίες της συνέλευσης και ο γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον
πρόεδρο και από τον ίδιο.
8. Στην περίπτωση αρχαιρεσιών η γενική συνέλευση εκλέγει Τριµελή Εφορευτική Επιτροπή, µε
ανάταση της χειρός και σχετική πλειοψηφία των παρόντων.Αµέσως µετά η Επιτροπή συνέρχεται και
εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της και αναλαµβάνει τα καθήκοντά της. Η Εφορευτική
Επιτροπή µεριµνά για τη γνωστοποίηση των ονοµάτων των υποψηφίων και τη διανοµή ψηφοδελτίων στα
µέλη της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και για την οµαλή και νόµιµη ψηφοφορία. Μετά το πέρας της
ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή κάνει την καταµέτρηση και διαλογή των ψήφων, ανακοινώνει
τους επικρατήσαντες υποψηφίους και συντάσσει το πρακτικό εκλογής. Εάν τα µέλη του συνεταιρισµού
υπερβούν τα 500 πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής τοποθετείται δικαστικός αντιπρόσωπος
οριζόµενος από τον πρόεδρο του οικείου Πρωτοδικείου.
9. Κατά την ψηφοφορία για την ανάδειξη των µελών του διοικητικού και του εποπτικού
συµβουλίου επιτρέπεται η ψήφος δι’αλληλογραφίας, εφόσον το ψηφοδέλτιο έχει ταχυδροµηθεί µε
συστηµένη επιστολή κσι έχει παραληφθεί από την εφορευτική επιτροπή τουλάχιστον κατά την ηµέρα
της ψηφοφορίας.Το ψηφοδέλτιο τοποθετείται στον επικυρωµένο και αποσταλθέντα από την Εφορευτική
Επιτροπή φάκελλο,ο οποίος τοποθετείται µαζί µε την ως άνω συστηµένη επιστολή σε έναν
µεγαλύτερο φάκελλο.Η επιστολή πρέπει να υπογράφεται από τον συνεταίρο,το γνήσιον της υπογραφής
του οποίου βεβαιώνεται από το οικείο αστυνοµικό τµήµα.
10. Η εκλογή των µελών του διοικητικού και τους εποπτικού συµβουλίου γίνεται µε βάση
συνδυασµούς υποψηφίων και µεµονωµένες υποψηφιότητες και µε το σύστηµα της απλής
αναλογικής.Κάθε συνδυασµός περιλαµβάνει τους υποψηφίους οι οποίοι αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο
µε αλφαβητική σειρά.Κάθε µέλος του Συνεταιρισµού ψηφίζει όσους υποψηφίους του συνδυασµού της
προτίµησής του επιθυµεί,µέχρι τη συµπλήρωση του αριθµού των µελών του εκλεγόµενου
οργάνου,µε σταυρό που σηµειώνεται δίπλα στο όνοµα κάθε υποψηφίου.Ψηφοδέλτια, που δεν έχουν
σταυρό προτίµησης ή έχουν σταυρούς περισσότερους από τον αριθµό των συµβούλων που θα εκλεγούν,
είναι έγκυρα και υπολογίζονται υπέρ του συνδυασµού, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι σταυροί
προτίµησης.
11. Οι έδρες του διοικητικού συµβουλίου κατανέµονται µεταξύ των συνδυασµών ανάλογα µε την
εκλογική τους δύναµη.Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται µε το αριθµό των εδρών του
διοικητικού συµβουλίου.Το πηλίκο της διαίρεσης και σε περιπτώσεις ύπαρξης κλάσµατος ο πλησιέστερος
προς το κλάσµα ακέραιος αριθµός αποτελεί το εκλογικό µέτρο.Αν το κλάσµα ισούται µε το µισό της
µονάδας,ως εκλογικό µέτρο θεωρείται ο µεγαλύτερος ακέραιος αριθµός. Κάθε συνδυασµός
καταλαµβάνει τόσες έδρες στο διοικητικο συµβούλιο όσες φορές χωράει το εκλογικό µέτρο στον αριθµό
των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Οι έδρες που µένουν αδιάθετες κατανέµονται µεταξύ των
συνδυασµών που έχουν καταλάβει τουλάχιστον µια έδρα και συγκεκτρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων
µεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού µέτρου κατά τη σειρά του αριθµού των υπολοίπων. Εάν και
πάλι µείνουν αδιάθετες έδρες κατανέµονται µεταξύ των συνδυασµών που έχουν το µεγαλύτερο
υπόλοιπο ψηφοδέλτιο.Σε περίπτωση ισοδυναµίας γίνεται κλήρωση.Από καθε συνδυασµό εκλέγονται όσοι
συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης.Τα λευκά ψηφοδέλτια θεωρούνται ως έγκυρα.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται αναλογικά και για την εκλογή του εποπτικού
συµβουλίου.
12. Εαν δεν υπάρξουν περισσότεροι του ενός συνδυασµοί και συµπληρωθεί ένα ενιαίο
ψηφοδέλτιο,τότε κάθε συνεταίρος µπορεί να θέσει εως τρεις σταυρούς για κάθε όργανο.
13. Η υποβολή υποψηφιοτήτων πρέπει να κατατίθενται εγγράφως στα γραφεία του Συνεταιρισµού το
αργότερο δέκα ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
14.Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη µεταβολή του σκοπού ή της έδρας του συνεταιρισµού, τη
µεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής µερίδας,τον αποκλεισµό του συνεταίρου,την παράταση,τη
διάλυση, τη συγχώνευση του συνεταιρισµού, την ανάκληση µελών του διοικητικού ή εποπτικού
συµβουλίου, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ’αυτήν τα δυο τρίτα των µελών. Για
τη λήξη αποφάσεων σε αυτά τα θέµατα απαιτείται απολυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του
συνεταιρισµού.
15. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη µεταβολή του κανονισµού διανοµής των
δικαιωµάτων και για την τροποποίηση του καταστατικού, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία
όταν παρίστανται σ’αυτήν τουλάχιστον τα µισά συν ένα των µελων του συνεταιρισµού. Εάν η
απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί η γενική συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ηµέρες χωρίς άλλη
πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για τα ως άνω θέµατα, εφόσον κατά την
έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τουλάχιστον το ένα πέµπτο (1/5) των µελών του
συνεταιρισµού. Εάν και πάλι η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί η γενική συνέλευση συνέρχεται ύστερα
από επτά ηµέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για τα
ως άνω θέµατα, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται το 1/10 τουλάχιστον των
µελών του συνεταιρισµού και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερα από τριάντα µέλη.Για τη λήψη
αποφάσεων σε αυτά τα θέµατα απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων µελών.
16. Η ψηφοφορία είναι µυστική για τις αρχαιρεσίες,την παροχή εµπιστοσύνης,την απαλλαγή από
ευθύνη µελών του διοικητικού και εποπτικού συµβουλίου,την έγκριση απολογισµού και ισολογισµού
και για προσωπικά θέµατα.Τα µέλη του διοικητικού και εποπτικού συµβουλίου δεν έχουν δικαίωµα να
ψηφίζουν για τις αποφάσεις που αφορούν την απαλλαγη από την ευθύνη τους.
17.Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέµατα του συνεταιρισµού.
Στην αποκλειστική αρµοδιότητα της γενικής συνέλευσης υπάγονται:
ι) η τροποποίηση του καταστατικού και η έγκριση της σύµβασης ανάθεσης,
ιι) η συγχώνευση,η παράταση της διάρκειας,η διάλυση και η αναβίωση του συνεταιρισµού,
ιιι) η έγκριση του κανονισµού διανοµής για τα εισπραττόµενα δικαιώµατα και για την αµοιβή του
άρθρου 18 του νόµου 2121/93, καθώς και η έγκριση του αµοιβολογίου,
ιν) η συµµετοχή σε εταιρεία ή σε άλλο συνεταιρισµό και η αποχώρηση απο αυτήν,
ν) η έγκριση του ισολογισµού και των αποτελεσµατων χρήσης,
νι) η έγκριση του προϋπολογισµού και του προγράµµατος δράσης,
νιι) η εκλογή και η απαλλαγή κάθε ευθύνης του διοικητικού και εποπτικού συµβουλίου,
νιιι) η επιβολή εισφοράς στα µέλη για την αντιµετώπιση έκτακτων ζηµιών ή άλλων εξαιρετικών
καταστάσεων,
ιχ) η έγκριση της εισδοχής νεων συνεταίρων,
χ) ο σχηµατισµός αποθεσµατικού πρόνοιας και άλλων ειδικών και έκτακτων αποθεµατικών,
χι) όσες άλλες αρµοδιότητες ανατίθονται στη γενική συνέλευση απο το παρόν καταστατικό.
18. Αν ο συνεταιρισµός αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του ή αν κατά τη
σύνταξη του ισολογισµού διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο του
συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των συνεταίρων,το διοικητικό συµβούλιο συγκαλεί
υποχρεωτικά χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη γενική συνέλευση µε θέµα την επιβολή έκτακτης
εισφοράς στους συνεταίρους.Στη γενική συνέλευση υποβάλλεται ισολογισµός και έκθεση του
διοικητικού συµβουλίου για την περιουσιακή κατάσταση του συνεταιρισµού και την προτεινόµενη
έκτακτη εισφορά. Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα µέλη κατ’αναλογία των συνεταιριστικών
µερίδων αν το αποφασίσει η γενική συνέλευση µε απαρτία των δυο τρίτων και απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των µελών του συνεταιρισµού.
ΑΡΘΡΟ 17
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Το διοικητικό συµβούλιο αποτελείται από επτά µέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση
µεταξύ όλων των συνεταίρων δηµιουργών.
2. Η διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. είναι διετής και µπορεί να παραταθεί µέχρι την εκλογή νεου
διοικητικού συµβουλίου το πολύ για έξη µήνες.Τα µέλη του Δ.Σ. επανεκλέγονται ελεύθερα.
3. Τα µέλη του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συµβουλίου πρέπει να έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον
πέντε χρόνια ως µέλη του συνεταιρισµού.Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για τα πέντε πρώτα χρόνια
της λειτουργίας του συνεταιρισµού.
4. Τα µέλη του Δ.Σ. και του Ε.Σ. δεν µπορούν ι) να είναι έµποροι έργων τέχνης ή διοργανωτές
πλειστηριασµών έργων τέχνης ή να συµµετέχουν καθ’οιονδήποτε τρόπο και ιδίως ως ιδιοκτήτες,
διαχειριστές,διευθυντές ή διοικητές σε νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
εµπορίας ή της διοργάνωσης πλειστηριασµών έργων τέχνης, ιι) να αναπαράγουν και να
εµπορεύονται κατ’επάγγελµα έργα των εικαστικών τεχνών ή να συµµετέχουν καθ’οιονδήποτε τρόπο
και ιδίως ως ιδιοκτήτες,διαχειριστές,διευθυντές ή διοικητές σε νοµικά πρόσωπα που ασχολούνται
µε αυτή την αναπαραγωγή και εµπορία, ιιι) να είναι ιδιοκτήτες, διαχειριστές,διευθυντές ή διοικητές σε
οργανισµούς ραδιοµετάδοσης, όποιο και αν είναι το µέσο επικοινωνίας δια σηµάτων,εικόνων και ήχων,
ιν) να ασκούν διευθυντικές αρµοδιότητες σε εταιρεία διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων στην
ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή,εκτός αν τις ασκούν κατ’εντολή του .Σ. του συνεταιρισµού,ν) να είναι
ιδιοκτήτες, διαχειριστές, διευθυντές ή διευθυντικά στελέχη ή εταίροι µε οποιοδήποτε ποσοστό σε
επιχειρήσεις που εµπορεύονται χαρτί, φωτοτυπικά µηχανήµατα,ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή γενικά
µηχανήµατα που χρησιµεύουν στην αναπαραγωγή εικόνας ή ήχου και εικόνας, καθώς και υλικούς
φορείς που χρησιµοποιούνται σ’αυτή την αναπαραγωγή,νι) να ασκούν διοικητικές αρµοδιότητες σε
οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ή και σε υπηρεσίες του
Δηµοσίου),εφόσον υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν τα συµφέροντά του αντιµέτωπα µε αυτά του
συνεταιρισµού.
0ς αναπαραγωγή και εµπορία έργων τέχνης υπό την έννοια του άρθρου αυτού δεν νοείται η
αναπαραγωγή και εκµετάλλευση των προσωπικών έργων του δηµιουργού.
5. Οποιοι αναλαµβάνουν τέτοια καθήκοντα κατά τη διάρκεια της θητείας τους ή όποιοι
απουσιάζουν αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχόµενες τακτικές συνεδριάσεις εκπίπτουν των
συνεταιριστικών τους αξιωµάτων. Εκπίπτουν επίσης των αξιωµάτων τους όποιοι καταδικασθούν
τελεσίδικα για διαχειριστικές ατασθαλείες εις βάρος του συνεταιρισµού ή παραβιάσουν τις διατάξεις του
άρθρου 66 του νόµου 2121/93 ή τις διατάξεις των εδαφίων δ-ε του άρθρου 9 του παρόντος
καταστατικού. Οσοι κατηγορηθούν για παρόµοια αδικήµατα µπορούν να ανακληθούν µε απόφαση της
γενικής συνέλευσης που συνέρχεται ειδικά γι’αυτό το σκοπό και αποφασίζει µε την αυξηµένη απαρτία
και πλειοψηφία που προβλέπεται στην παράγραφο 14 του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.
6. Με πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συµβούλου το .Σ. συνέρχεται και εκλέγει µε
µυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο,τον αντιπρόεδρο,το γραµµατέα και τον ταµία.Στην περίπτωση κατά
την οποία οι υποψηφιότητες για µια θέση είναι περισσότερες από δύο, η εκλογή συνεχίζεται µεταξύ των
δυο επικρατέστερων. Εαν παραιτηθεί, ανακληθεί,εκπέσει ή εκλείψει κατ’οιονδήποτε τρόπο µέλος του δ.σ.
αντικαθίσταται από τον επόµενο σε σταυρούς υποψήφιο του ίδιου συνδυασµού.Η αναπλήρωση µέλους
του προεδρείου γίνεται από το ίδιο το διοικητικό συµβούλιο.
7. Το διοικητικό συµβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση µια φορά το µήνα και σε έκτακτη
όταν το συγκαλέσει ο πρόεδρος ή το ζητήσει το ένα τρίτο των µελών του.Βρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει έγκυρα όταν τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Εκπροσώπηση µέλους
δεν επιτρέπεται.Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών.Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του προέδρου.Οι αποφάσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών
και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραµµατέα.
8. Μέλος του διοικητικού συµβουλίου δεν συµµετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαιωµα
ψήφου όταν συζητούνται θέµατα που αφορούν άµεσα αυτό ή συγγενή πρώτου βαθµού.
9. Το αξίωµα του µέλους του Δ.Σ. είναι τιµητικό και άµισθο. µε απόφαση της γενικής συνέλευσης
µπορεί να παρασχεθεί αποζηµίωση ανάλογη µε το χρόνο απασχόλησης.
10. Το διοικητικό συµβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί το συνεταιρισµό.
Είναι αρµόδιο:
α) να εκτελεί το ετήσιο πρόγραµµα δράσης και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
β) να καταρτίζει και να τροποποιεί τη σύµβαση ανάθεσης,τον κανονισµό διανοµής των δικαιωµάτων
και τους εσωτερικούς κανονισµούς λειτουργίας του συνεταιρισµού,που εγκρίνονται από τη γενική
συνέλευση.
γ) να συντάσσει στο τέλος της διαχειριστικης χρήσης τον ισολογισµό και το λογαριασµό
αποτελεσµάτων χρήσης και να τους υποβάλλει στην τακτική γενική συνέλευση και στο εποπτικό
συµβούλιο για έλεγχο τριάντα µερες πριν από την ηµέρα σύγκλισης της τακτικής γενικής συνέλευσης.
δ) να αποφασίζει την εγγραφή συνεταίρων και επωφελουµένων.
ε) να προτείνει τον αποκλεισµό συνεταίρων στη γενική συνέλευσης και να καταγγέλλει τη
σύµβαση ανάθεσης των επωφελουµένων.
στ) να συνεργάζεται µε τους δηµόσιους φορείς και µε τους άλλους οργανισµούς συλλογικής
διαχείρισης για την προώθηση, προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων, διορίζοντας αντιπροσώπους
του συνεταιρισµού όποτε το κρίνει αναγκαίο.
ζ) να συνάπτει τις ατοµικές και συλλογικές συµβάσεις µε τους χρήστες.να επεξεργάζεται το αµοιβολόγιο
και να το προτείνει στη γενική συνέλευση.
η) να συνάπτει συµβάσεις αµοιβαιότητας µε ξένους οργανισµούς.
θ) να προσλαµβάνει το γενικό διευθυντή, τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή και το υπόλοιπο
προσωπικό διαχείρισης, να τους µεταβιβάζει αρµοδιότητες και να καθορίζει την αµοιβή τους.
ι) να ορίζει τους εκπρόσωπους του οργανισµού σε συνέδρια.
ια) να προσδιορίζει το ποσοστό παρακράτησης για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης.Υποχρεούται να
γνωστοποιεί αυτό το ποσοστό στους πνευµατικούς δηµιουργούς πριν από την υπογραφή της σύµβασης
αναθέσεως.Το ποσοστό δεν µπορεί να αυξηθεί χωρίς τη συναίνεση των δηµιουργών παρά ύστερα από
ειδοποίηση ενός έτους.
ιβ) να αποδέχεται τις δωρεές και τις κληρονοµίες.
ιγ) να καταθέτει τα εισπραχθέντα δικαιώµατα στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε
περίπτωση αντιδικίας µεταξύ δικαιούχων.
ιδ) να ζητεί τη σύµφωνη γνώµη των δηµιουργών για την σύναψη συµβολαίων µε τους χρήστες.
ιε) να αποφασίζει για τη δωρεά των ποσών που προέρχονται από το δικαίωµα παρακολούθησης µετά
από σχετική εισήγηση του δηµιουργού ή των καθολικών διαδόχων του.
ιστ) για κάθε άλλο θέµα που ρητά ανατίθεται σ’αυτό από το παρόν καταστατικό.
11. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου οφείλουν να καταβάλλουν την επιµέλεια που
καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του συνεταιρισµού.
ΑΡΘΡΟ 18
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου και εκπροσωπεί το
σωµατείο έναντι τρίτων και δικαστικώς.υπογράφει µαζί µε τον γενικό γραµµατέα τα πρακτικά των
συνεδριάσεων και τα εξερχόµενα έγγραφα.υπογράφει δε µαζί µε τον ταµία τα εντάλµατα πληρωµής.Σε
περίπτωση κωλύµατος αντικαθιστάται από τον Αντιπρόεδρο ή αν κωλύεται και αυτός από σύµβουλο
που ορίζει το Διοικητικό Συµβούλιο.
2. Ο Γενικός Γραµµατέας συντάσσει την αλληλογραφία,τηρεί τα αρχεία της ένωσης καθώς και τα
πρακτικά του Διοικητικού Συµβουλίου και υπογράφει µαζί µε τον πρόεδρο τα πρακτικά και όλα τα
εξερχόµενα έγγραφα.Υποχρεούται να ανακοινώνει το περιεχόµενο των εισερχοµένων εγγράφων στα
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου.Ειναι υπεύθυνος για την τήρηση και ενηµέρωση του µητρώου
των µελών.Εαν κωλύεται αντικαθίσταται από σύµβουλο που ορίζει το ιοικητικό Συµβούλιο.
3. Ο Ταµίας κρατα τα βιβλία που προβλέπει ο νόµος,είναι υπεύθυνος για τις εισπράξεις,
υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο τα εντάλµατα πληρωµής και εποτεύει τη ορθή λειτουργία των
οικονοµικών υπηρεσιών.Συντάσσει τον προϋπολογισµό και την έκθεση οικονοµικής διαχείρισης.Σε
περίπτωση κωλύµατος αναπληρώνεται από σύµβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συµβούλιο.
4. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου αναλαµβάνουν ό,τι καθήκοντα τους ανατίθενται από
το Διοικητικό Συµβούλιο και γενικότερα, βοηθούν στη διοίκηση και διαχείριση του
Συνεταιρισµού.
ΑΡΘΡΟ 19
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Το εποπτικό συµβούλιο αποτελείται από τρία µέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση.
2. Το ίδιο πρόσωπο δεν µπορεί να µετέχει και στο διοικητικό και στο εποπτικό συµβούλιο.Τα µέλη
του διοικητικού και εποπτικού συµβουλίου δεν επιτρέπεται να έχουν µεταξύ τους συγγένεια µέχρι
δευτέρου βαθµού.
3. Το εποπτικό συµβούλιο έλεγχει τις πράξεις του διοικητικού συµβουλίου και την τήρηση των
διατάξεων του νόµου,του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.Το εποπτικό
συµβούλιο έχει δικαίωµα και καθήκον να λαµβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου,εγγράφου ή
στοιχείων του συνεταιρισµού, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την
πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισµού.Για τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου
µπορεί να διορίσει εως τρεις ειδικούς συµβούλους ή εµπειρογνώµονες.Το εποπτικο συµβούλιο αν
διαπιστώσει παραβάσεις του νόµου,του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικης συνέλευσης ή
παρατυπίες ως προς τη διαχείριση υποδεικνύει στο διοικητικό συµβούλιο την επανόρθωσή τους και
συγκαλεί τη γενική συνέλευση όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που
µπορεί να βλάψουν τα συµφέροντα του συνεταιρισµού.
4. Το εποπτικό συµβούλιο συντάσσει έκθεση επί του ισολογισµού και του λογαριασµού
αποτελεσµάτων χρήσης,την οποία και καταθέτει στη γενική συνέλευση.Η έκθεση µαζί µε τον
ισολογισµό και το λογαριασµό πρέπει να είναι στη διάθεση των συνεταίρων δεκαπέντε ηµέρες πριν τη
συνεδρίαση.
5. Τα µέλη του εποπτικού συµβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσµα.
ΑΡΘΡΟ 20
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
1.Ο γενικός διευθυντής και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής προσλαµβάνονται από το Δ.Σ. µε σχετική
απόφαση για την οποία απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των µελών του Δ.Σ. Εξασκούν τις
αρµοδιότητες που τους µεταβιβάζονται,χωρίς να απαιτείται η υπογραφή άλλου οργάνου.
2. Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής είναι και ο προϊστάµενος της νοµικής υπηρεσίας του
συνεταιρισµού.
3. Το διοικητικό προσωπικό του συνεταιρισµού δεν είναι απαραίτητο να αποτελείται από µέλη
του συνεταιρισµού.
4. Ο διευθυντής και ο αναπληρωτής διευθυντής προσλαµβάνονται µε σύµβαση έργου ή έµµισθης
εντολής.Το υπόλοιπο προσωπικό προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας.
5. Τα πρόσωπα που αποτελούν το προσωπικό διαχείρισης του συνεταιρισµού δεν µπορούν ι) να
είναι έµποροι έργων τέχνης ή διοργανωτές πλειστηριασµών έργων τέχνης ή να συµµετέχουν
καθ’οιονδήποτε τρόπο και ιδίως ως ιδιοκτήτες,διαχειριστές,διευθυντές ή διοικητές σε
νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εµπορίας ή της διοργάνωσης
πλειστηριασµών έργων τέχνης, ιι) να αναπαράγουν και να εµπορεύονται κατ’επάγγελµα έργα των
εικαστικών τεχνών ή να συµµετέχουν καθ’οιονδήποτε τρόπο και ιδίως ως ιδιοκτήτες,
διαχειριστές,διευθυντές ή διοικητές σε νοµικά πρόσωπα που ασχολούνται µε αυτή την αναπαραγωγή
και εµπορία, ιιι) να είναι επιχειρηµατίες ή εταίροι,διαχειριστές,διοικητές ή διευθυντές παραγωγής σε
εµπορο-βιοµηχανικές επιχειρήσεις που προωθούν, διοργανώνουν ή εκµεταλλεύονται οποιαδήποτε
δηµόσια θεάµατα,που εκδίδουν, δηµοσιεύουν ή αναπαράγουν δια µηχανικών µέσων οποιαδήποτε
πνευµατικά έργα ξένης δηµιουργίας, ιν) να είναι ιδιοκτήτες, διαχειριστές,διευθυντές ή διοικητές σε
οργανισµούς ραδιοµετάδοσης, όποιο και αν είναι το µέσο επικοινωνίας δια σηµάτων,εικόνων και ήχων,
ν) να είναι ιδιοκτήτες, διαχειριστές, διευθυντές ή διευθυντικά στελέχη ή εταίροι µε οποιοδήποτε ποσοστό
σε επιχειρήσεις που εµπορεύονται χαρτί, φωτοτυπικά µηχανήµατα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή γενικά
µηχανήµατα που χρησιµεύουν στην αναπαραγωγή εικόνας ή ήχου και εικόνας, καθώς και υλικούς
φορείς που χρησιµοποιούνται σ’αυτή την αναπαραγωγή, νι) να συνδέονται µε σχέση εξηρτηµένης
εργασίας ή µε οποιαδήποτε µόνιµη συνεργασία µε τις ανωτέρω αναφερόµενες εταιρείες,νιι) να ασκούν
διευθυντικές αρµοδιότητες σε εταιρεία διαχείρισης στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή,εκτός αν τις ασκούν
κατ’εντολή του δ.σ. του συνεταιρισµού, νιιι) να ασκούν ανάλογες αρµοδιότητες σε οποιοδήποτε
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ή και σε υπηρεσίες του ηµοσίου),εφόσον υπάρχει
πιθανότητα να βρεθούν τα συµφέροντά του αντιµέτωπα µε αυτά του συνεταιρισµού, ιχ) να
αποκτήσουν συµφέροντα στη λειτουργία εταιρείας ή νοµικού προσώπου, τα συµφέροντα του οποίου
µπορεί να έρθουν σε σύγκρουση µε αυτά του συνεταιρισµού, χ) να ακολουθούν προσωπικούς σκοπούς
χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες του συνεταιρισµού, χι) να είναι πράκτορες δηµιουργού.
Ο διευθυντής και ο αναπληρωτής διευθυντής δεν µπορούν επίσης να ασκούν δικαιώµατα συνεταίρου.
ΑΡΘΡΟ 21
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
0ς διαχειριστικό έτος ορίζεται το ηµερολογιακό έτος.Ειδικά η πρώτη διαχειριστική χρήση αρχίζει από
την παροχή άδειας λειτουργίας του Συνεταιρισµού από το Υπουργείο Πολιτισµού και τελειώνει την
31η εκεµβρίου του εποµένου έτους.
ΑΡΘΡΟ 22
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
1. Για το σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού παρακρατείται το 1/10 επί των εσόδων της
κάθε χρήσης,που προκύπτουν από την παρακράτηση ποσοστού επί των εισπραττοµένων δικαιωµάτων
για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Συνεταιρισµού.Το ποσοστό αυτό δεν παρακρατείται
εαν το ύψος του αποθεµατικού έχει εξισωθεί µε τη συνολική αξία των συνεταιριστικών µερίδων.
2. Η γενική συνέλευση µπορεί να αποφασίζει για το σχηµατισµό ειδικών και έκτακτων
αποθεµατικών.
ΑΡΘΡΟ 23
ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει και τροποποιεί τον κανονισµό διανοµής µε την αυξηµένη απαρτία και
πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 16§15.
2. Το προϊόν της διαχείρισης διανέµεται κατ’αρχήν σύµφωνα µε το ποσοστό της συµµετοχής
του κάθε έργου σ’αυτό το προϊόν. Αποκλίσεις από αυτή την αρχή επιτρέπονται εαν η πραγµατική
χρήση κάθε έργου ή ο αριθµός των δικαιούχων για καθε χρήση του έργου δεν µπορεί να υπολογισθεί
ή για τον υπολογισµό του απαιτείται δυσανάλογη εργασία.Ακόµα όµως και σ’αυτές τις
περιπτώσεις η διανοµή πρέπει να βασίζεται σε αντικειµενικά και επαληθεύσιµα κριτήρια.
3. Ειδικά για τη διανοµή των ποσών που εισπράττονται ως αποζηµίωση για την ελεύθερη
ιδιωτική αναπαραγωγή των έργων, σύµφωνα µε το άρθρο 18§3 ν.2121/93, λαµβάνεται υπόψη εκτός
από την ποσοστιαία συµµετοχή του κάθε έργου στο γενικό προϊόν διαχείρισης και η γενική
συµµετοχή των καλλιτεχνών, δια του προσωπικού τους έργου, στην πολιτιστική παραγωγή και στην
ελεύθερη ιδιωτική αναπαραγωγή των έργων αυτής.
4. Η διανοµή µεταξύ συνδηµιουργών διενεργείται βάσει συµφωνίας τους που έχει
γνωστοποιηθεί στο συνεταιρισµό,όπως ορίζει η σύµβαση ανάθεσης.Εαν δεν υπάρχει συµφωνία, η
διανοµή στηρίζεται στην αρχή της αριθµητικής ισότητας.
ΑΡΘΡΟ 24
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Ο συνεταιρισµός διαλύεται:
α) αν τα µέλη του µειωθούν κάτω των 10,
β) αν αποφασίσει σχετικά η γενική συνέλευση,
γ) αν κηρυχθεί σε πτώχευση,σύµφωνα µε το άρθρο 11 του νόµου 1667/86.
ΑΡΘΡΟ 25
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
1.Η εκκαθάριση διενεργείται από το εποπτικό συµβούλιο.
2. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεµείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι
απαιτήσεις,ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του συνεταιρισµού.Το υπόλοιπο δεν
διανέµεται στους συνεταίρους,αλλά δωρίζεται µε απόφαση της τελευταίας γενικής συνέλευσης σε µη
κερδοσκοπικό νοµικο πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που στοχεύει στην ανάπτυξη της
πολιτιστικής παραγωγής και την προστασία των πνευµατικών δηµιουργών.
Αθήνα, 21 Μαϊου 2003
Ο πρόεδρος του Δ.Σ Ο γενικος γραµµατέας του Δ .Σ.

ΟΣΔΕΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ


ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ
Για την εγγραφή του κληρονόµου ενός δηµιουργού ως µέλους του ΟΣΔΕΕΤΕ
χρειάζεται να υποβληθούν προς το Δ.Σ. τα παρακάτω στοιχεία.
1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου δηµιουργού ( από το οικείο Ληξιαρχείο ).
2. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών ( από τον Δήµο ή την κοινότητα ).
3. Πιστοποιητικό για την µη δηµοσίευση Διαθήκης (αν δεν υπάρχει)
ή
Αντίγραφο Διαθήκης που έχει δηµοσιευθεί ( από το Πρωτοδικείο Αθηνών κτίριο 5
2ος όροφος ή το αντίστοιχο Πρωτοδικείο άλλης περιοχής )
4. Υπεύθυνη Δήλωση µε την οποία ορίζεται ως εκπρόσωπος των κληρονόµων αν
υπάρχουν περισσότεροι του ενός. Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν όλοι οι
κληρονόµοι.
5. Αίτηση εγγραφής προς ΟΣΔΕΕΤΕ
6. Υπογραφή της Σύµβασης Κληρονόµου µε τον ΟΣΔΕΕΤΕ
7. Καταβολή του ποσού της εγγραφής: 15 ευρώ
8. Καταβολή της Συνεταιριστικής Μερίδας: 60 ευρώ
Στην περίπτωση θανάτου ενός δηµιουργού ήδη µέλους του ΟΣΔΕΕΤΕ τότε ο
κληρονόµος του εγγράφεται µε νέο αριθµό µητρώου, γίνεται κάτοχος της
συνεταιριστικής µερίδας του Δηµιουργού αλλά καταβάλει µόνο το τέλος εγγραφής.
Στο µητρώο µελών δίπλα στο όνοµα του κληρονόµου υπάρχει στήλη στην οποία
εγγράφεται το όνοµα του Δηµιουργού.
Στην περίπτωση κληρονόµου πέραν του ενός δηµιουργού υποβάλλεται ξεχωριστή
αίτηση για κάθε δηµιουργό, καταβάλλεται µία φορά το τέλος εγγραφής και τόσες
συνεταιριστικές µερίδες όσες και ο αριθµός των εκπροσωπούµενων δηµιουργών.

¨ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥΣ¨


ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
1. Στην Αθήνα σήµερα την ………………. οι κάτωθι υπογεγραµµένοι, αφενός ο εδρεύων ενταύθα
Αστικός Συνεταιρισµός Περιορισµένης Ευθύνης υπό την επωνυµία ¨ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥΣ¨ που
εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ…………………………………………………….. εφεξής
καλούµενος ο Διαχειριστικός Οργανισµός και αφετέρου
από τον/την…………………….………………… . ………..……………………………………………
κάτοικο……………………………………………………………………………………. ΑΔΤ …………….
ΑΦΜ…………………………….. ΔΟΥ ……………………….. εφεξής καλούµενος ο Δικαιούχος
συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
2.1 Ο Δικαιούχος αναθέτει δια µεταβιβάσεως στον Διαχειριστικό Οργανισµό τα περιουσιακά
πνευµατικά δικαιώµατα που προβλέπονται στην παράγραφο 2.2 (στοιχεία α – η) προς το σκοπό της
διαχείρισης και της προστασίας των, υπό την αναβλητική αίρεση εγκρίσεως της λειτουργίας του
Οργανισµού από το Υπουργείο Πολιτισµού σύµφωνα µε το άρθρο 54§4 ν. 2121/93. Η ανάθεση
αφορά όλα ανεξαιρέτως τα έργα των εικαστικών τεχνών και των εφαρµογών τους, που ο
Δικαιούχος έχει αποκτήσει δια καθολικής διαδοχής και δη από κληρονοµίες, κληροδοσίες και
δωρεές αιτίας θανάτου.
2.2 Ειδικότερα ο Δικαιούχος αναθέτει δια µεταβιβάσεως στο Διαχειριστικό Οργανισµό προς το
σκοπό της διαχείρισης και της προστασίας τα ακόλουθα δικαιώµατα.
α) το δικαίωµα παρακολούθησης που προβλέπεται στο άρθρο 5 ν. 2121/1993.
β) το δικαίωµα εύλογης αµοιβής που προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ. 3 ν. 2121/1993, ως
αποζηµίωση για την ελεύθερη ιδιωτική αναπαραγωγή των έργων και που συνίσταται σε ποσοστό
επί της αξίας συσκευών που χρεισιµεύουν σ΄αυτή την αναπαραγωγή.
γ) το δικαίωµα της δηµόσιας παράστασης του έργου.
δ) το δικαίωµα της αναπαραγωγής του έργου ως υλικού αντικειµένου, είτε της µορφής αυτού,
καθ΄οιονδήποτε τρόπο και µέσο και επί παντός υλικού φορέα, καθώς και το δικαίωµα της θέσης σε
κυκλοφορία των φορέων αυτών µε οποιοδήποτε τρόπο και ιδίως µε µεταβίβαση της κυριότητας,
εκµίσθωση ή δηµόσιο δανεισµό.
ε) το δικαίωµα της περαιτέρω αναπαραγωγής των αντιτύπων των έργων και της θέσης τους σε
κυκλοφορίας κατά τους όρους του στοιχείου δ.
στ) το δικαίωµα της διασκευής, προσαρµογής ή µεταποίησης του έργου.
2
ζ) το δικαίωµα της ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης ή αναµετάδοσης µε κάθε τρόπο ( και ιδίως µε
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, καλώδια, άλλους υλικούς αγωγούς, παράλληλα µε την επιφάνεια της γης
ή µέσω δορυφόρων).
η) το δικαίωµα εισαγωγής αντιτύπων του έργου, που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη
συναίνεση του δηµιουργού ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρωπαïκής
Ένωσης, που το δικαίωµα εισαγωγής αντιτύπων είχε συµβατικά διατηρηθεί από το δηµιουργό.
θ) τις απαιτήσεις από αµοιβές για κάθε πνευµατικό δικαίωµα που έχει εκχωρηθεί σε τρίτα
πρόσωπα στο παρελθόν.
Ο Δικαιούχος διατηρεί:
α) το δικαίωµα να µεταβιβάζει ελεύθερα τον υλικό φορέα επί του οποίου αποτυπώνεται το έργο.
β) το ηθικό δικαίωµα επί των έργων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 4. ν.2121/1993 και ιδίως
1)το δικαίωµα να αποφασίζει για το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο κατά τους οποίους το έργο
θα γίνει προσιτό στο κοινό, ιδίως µέσω εκθέσεων.
2) το δικαίωµα αναγνώρισης της πατρότητας του έργου
3) το δικαίωµα να απαγορεύει κάθε παραµόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίηση του έργου
και
4) το δικαίωµα προσπέλασης στο έργο.
Ρητώς επίσης συµφωνείται µεταξύ του Οργανισµού και του Δικαιούχου ότι ο πρώτος παρέχει δια
της παρούσης συµβάσεως την άδεια στο δεύτερο να εκτελεί ο ίδιος ατοµικά οποιαδήποτε από τις
πράξεις που αναφέρονται στα προαναφερθέντα σηµεία γ-στ και να καρπούται τα οφέλη που τυχόν
θα προκύψουν από παρόµοια εκµετάλλευση του έργου. Ο Δικαιούχος όµως δεν µπορεί να
µεταβιβάσει περαιτέρω το δικαίωµα εκτέλεσης αυτών των πράξεων, λόγω ελλείψεως εξουσίας
διαθέσεως. Για τους καρπούς που προκύπτουν εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 6 της παρούσης
ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΌ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥς;
2.3 Ο Διαχειριστικός Οργανισµός δικαιούται:
α) να ασκεί τα µεταβιβασθέντα σε αυτόν δικαιώµατα ιδίω ονόµατι.
β) να καταρτίζει συµβάσεις µε τους χρήστες για τους όρους εκµετάλλευσης, καθώς και για την
οφειλόµενη αµοιβή.
γ) να καθορίζει δια αµοιβολογίου και ανά κατηγορία πνευµατικών έργων την ποσοστιαία αµοιβή
των δικαιούχων πνευµατικών δικαιωµάτων, οι οποίοι του έχουν αναθέσει τη διαχείριση και
προστασία των δικαιωµάτων τους.
δ) να συνάπτει συλλογικές συµβάσεις µε αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των χρηστών για τον
καθορισµό των ελαχίστων ορίων της ποσοστιαίας αµοιβής και των όρων εκµετάλλευσης των
έργων.
ε) να εισπράττει την αµοιβή που καταβάλλουν οι χρήστες, καθώς και την αµοιβή που προβλέπεται
στο άρθρο 18 παρ. 3 ν. 2121/1993 ως αποζηµίωση για την ελεύθερη ιδιωτική αναπαραγωγή των
έργων.
στ) να διανέµει τα εισπραχθέντα δικαιώµατα, σύµφωνα µε τους όρους του καταστατικού του
(ιαχειριστικού Οργανισµού και του σχετικού κανονισµού διανοµής, κατόπιν αφαιρέσεως του
3
ποσοστού που προβλέπεται στο άρθρο 8.2 της παρούσης για την κάλυψη των διαχειριστικών
εξόδων του οργανισµού.
ζ) να προβαίνει σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για την νόµιµη προστασία των
ανατειθεµένων σε αυτόν δικαιωµάτων και ιδίως να υποβάλλει αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων, να
εγείρει αγωγές, να ασκεί ένδικα µέσα, να υποβάλλει µηνύσεις και εγκλήσεις, να παρίσταται ως
πολιτικώς ενάγων, να ζητεί την απαγόρευση πράξεων που προσβάλλουν τα δικαιώµατα που του
έχουν ανατεθεί, να ζητεί την κατάσχεση των παρανόµων αντιτύπων κατά το άρθρο 64 ν.
2121/1993 καθώς και να ενεργεί µε σύµπραξη της δηµόσιας αρχής ή κατά τη διαδικασία του
άρθρου 64 ν. 2121/1993 τους αναγκαίους ελέγχους σε καταστήµατα πωλήσεως ή ενοικιάσεως ή
δανεισµού αντιτύπων ή δηµόσιας παραστάσεως των έργων που προστατεύει για να διαπιστώσει αν
οι πράξεις αυτές προσβάλλουν τα ανατεθειµένα σε αυτόν δικαιώµατα.
Ο Διαχειριστικός Οργανισµός προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια ιδίω ονόµατι,
νοµιµοποιείται δε στην άσκηση όλων των δικαιωµάτων που έχουν µεταβιβαστεί σε αυτόν µε την
παρούσα Σύµβαση Αναθέσεως.
2.4. Για την µε κάθε τρόπο διαχείριση των δικαιωµάτων που προβλέπονται στο άρθρο 2.1
στοιχεία γ-ζ της παρούσης και ειδικότερα για τη χορήγηση αδειών ή την υπογραφή συµβάσεων
εκµετάλλευσης µε τρίτους αντισυµβαλλοµένους, καθώς και για τον καθορισµό τιµήµατος ανώτερου
από τα υποχρεωτικώς οριζόµενα δια του αµοιβολογίου ή των σχετικών συλλογικών συµβάσεων, ο
Διαχειριστικός Οργανισµός υποχρεούται να ζητήσει εγγράφως τη σύµφωνη γνώµη του Δικαιούχου.
Εάν ο Δικαιούχος δεν απαντήσει εντός δέκα ηµερών από την παραλαβή της σχετικής συστηµένης
επιστολής, η σύµφωνη γνώµη του τεκµαίρεται.
2.5. Μετά από σχετική εισήγηση του Δικαιούχου ο Διαχειριστικός Οργανισµός µπορεί να προβεί
στη δωρεά των εισπρακτέων ποσών που προέρχονται από το δικαίωµα παρακολούθησης σε µη
κερδοσκοπικούς οργανισµούς που επιδιώκουν κοινωφελείς, φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς ή
πολιτιστικούς σκοπούς.
3. Στην περίπτωση και κατά το βαθµό που ο Δικαιούχος στερείται κατά τη σύναψη της
παρούσης συµβάσεως της εξουσίας διαθέσεως των δικαιωµάτων που προβλέπονται στο άρθρο 2.2
κατά τα ανωτέρω, (ιδίως δε εαν τα δικαιώµατα αυτά τα έχει µεταβιβάσει σε τρίτους µε
προγενέστερη σύµβαση), η µεταβίβαση των δικαιωµάτων στα πλαίσια της παρούσης συµβάσεως
αναθέσεως επιφέρει αποτελέσµατα µόνο εφόσον επανέλθει στο πρόσωπο του Δικαιούχου η εξουσία
διαθέσεως.
4. Η µεταβίβαση των απαριθµουµένων στο άρθρο 2.2 της παρούσης δικαιωµάτων ισχύει για την
Ελλάδα και το εξωτερικό. Προκειµένου για τη διαχείριση των εν λόγω δικαιωµάτων στο
εξωτερικό, ο Διαχειριστικός Οργανισµός δικαιούται να προβαίνει µε τη σειρά του σε µεταβίβαση,
εν όλω ή εν µέρει, των ανατεθειµένων σε αυτόν δικαιωµάτων στους αντίστοιχους αλλοδαπούς ή
διεθνείς Διαχειριστικούς Οργανισµούς (συµβάσεις αµοιβαιότητας).
5.1. Ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει στο Διαχειριστικό Οργανισµό κάθε στοιχείο που
είναι απαραίτητο αφενός µεν για την εξακρίβωση και τη διαχείριση των δικαιωµάτων του,
αφετέρου δε για την κατάστρωση και την εφαρµογή του κανονισµού διανοµής.
Η ως άνω υποχρέωση του (ικαιούχου περιλαµβάνει ιδίως την υποχρέωση του να παραδώσει
στον Διαχειριστικό Οργανισµό και εντός χρονικού διαστήµατος------------- ηµερών από την
υπογραφή της παρούσης αναλυτικό κατάλογο επί όλων των δηµοσιευµένων έργων, δηλαδή όλων
των έργων που έχουν καταστεί προσιτά στο κοινό µε οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και αναλυτικό
κατάλογο κάθε στοιχείου που αφορά τις µεταβιβάσεις των έργων του ή τις εκχωρήσεις
4
πνευµατικών δικαιωµάτων επί αυτών. Οι κατάλογοι αυτοί πρέπει να ενηµερώνονται και να
συµπληρώνονται από το Δικαιούχο καθ όλη τη διάρκεια της παρούσης συµβάσεως.
5.2. Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος έχει παράσχει στον Διαχειριστικό Οργανισµό
πληροφορίες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα ή έχει ενηµερώσει εκπρόθεσµα
τους ανωτέρω καταλόγους, δεν υπέχει αξίωση έναντι του Διαχειριστικού Οργανισµού για απόδοση
των εισπραχθέντων από την εκµετάλλευση των συγκεκριµένων έργων, έως ότου επακολουθήσει νέα
δήλωση του προς τον Διαχειριστικό Οργανισµό ανταποκρινόµενη τη φορά αυτή στις επιταγές της
παρούσης.
6. Ο Δικαιούχος δεν δύναται να παραχωρεί µε ιδιωτικές συµφωνίες µέρος του εισοδήµατος που
απολαµβάνει από τη δραστηριότητα του Διαχειριστικού Οργανισµού σε χρήστες συµβεβληµένους
µε τον τελευταίο, ιδίως προκειµένου οι χρήστες αυτοί να προτιµούν κατά τρόπο αυθαίρετο
συγκεκριµένα έργα του Δικαιούχου κατά τη χρήση του ρεπερτορίου του Διαχειριστικού Οργανισµού.
Ο Διαχειριστικός Οργανισµός δύναται να καταγγείλει τη σύµβαση ανάθεσης, εάν ο Δικαιούχος
παραβεί τον παραπάνω όρο και η σχετική παράβαση δεν θεραπευθεί εντός ευλόγου χρόνου, που
πάντως δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις µήνες.
7. Ο Δικαιούχος έχει δικαίωµα να τηρείται ενήµερος για όλες τις δραστηριότητες του
Οργανισµού που αφορούν την εκµετάλλευση των έργων του.
8.1 Το καταστατικό του Διαχειριστικού Οργανισµού, η κοινή δήλωση ορισµούεκπροσώπου των
κληρονόµων και ο Κανονισµός Διανοµής, ως ισχύουν και στο µέτρο που θα τύχουν µελλοντικών
τροποποιήσεων αποτελούν µέρος της Σύµβασης Αναθέσεως.
8.2 Τροποποιήσεις της Σύµβασης Αναθέσεως, που επιφέρονται διά αποφάσεως της Γενικής
Γυνέλευσης του Διαχειριστικού Οργανισµού, αποτελούν µέρος της ανά χείρας Σύµβασης. Τούτο
ισχύει ιδίως για τους τρόπους εκµετάλλευσης, οι οποίοι δεν είναι ακόµα γνωστοί κατά τον χρόνο
της σύναψης της Σύµβασης Αναθέσεως.
Οι τροποποιήσεις αυτές κοινοποιούνται εγγράφως στον Δικαιούχο. Η αποδοχή των
τροποποιήσεων εκ µέρους του (ικαιούχου θεωρείται δεδοµένη, εφόσον δεν εκδηλώσει ρητά την
αντίθεσή του στη γενόµενη τροποποίηση εντός είκοσι ηµερών από την κατά το προηγούµενο εδάφιο
κοινοποίηση. Η εν λόγω κοινοποίηση περιέχει υπόµνηση αυτής της έννοµης συνέπειας. Εφόσον
εκδηλωθεί ρητά η αντίθεση του Δικαιούχου, διατηρείται εν ισχύ η προγενέστερη µορφή της
σύµβασης αναθέσεως µέχρις ότου να παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της συµβατικής σχέσης που
προβλέπει.
9.1 Ο Διαχειριστικός Οργανισµός διανέµει τις εισπραχθείσες αµοιβές εντός πέντε ηµερών από
την είσπραξη, πλην της εύλογης αµοιβής που προβλέπει το άρθρο 18§3 ν.2121/93 η οποία
διανέµεται κάθε έξι µήνες βάσει ειδικού κανονισµού διανοµής που εγκρίνεται από τη Γενική
Συνέλευση του Οργανισµού.
9.2 Ο Δικαιούχος καταβάλει στον Διαχειριστικό Οργανισµό προς κάλυψη των διαχειριστικών
του εξόδων, ένα ποσό που υπολογίζεται κάθε φορά βάσει ποσοστού επί του συνόλου των
αποδοτέων στον Δικαιούχο εισπράξεων, όπως αυτό προκύπτει µετά την περάτωση της διαδικασίας
διανοµής. Το παραπάνω ποσοστό καθορίζεται κατά τρόπο γενικό για το σύνολο των δηµιουργών
από το Δ.Σ. του Διαχειριστικού Οργανισµού και γνωστοποιείται στους δηµιουργούς πριν από τη
µεταβίβαση των εξουσιών. Δεν µπορεί δε να αυξηθεί χωρίς τη συναίνεση του δηµιουργού παρά
ύστερα από ειδοποίηση ενός χρόνου. Το ποσοστό αυτό µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε την
κατηγορία του τρόπου ή του τόπου εκµετάλλευσης των πνευµατικών έργων.ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ;
5
10. Η διαδοχή που βασίζεται στην παρούσα Σύµβαση Ανάθεσης διέπεται από τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα, εκτός εάν το Καταστατικό, η παρούσα Σύµβαση ή ο ν.2121/1993 προβλέπουν
διαφορετικές ρυθµίσεις. Στην περίπτωση θανάτου του (ικαιούχου πριν από τη λήξη της διάρκειας
της Σύµβασης Ανάθεσης, η συµβατική σχέση συνεχίζεται µεταξύ των καθολικών διαδόχων του
δικαιούχου και του (ιαχειριστικού Οργανισµού. Εάν οι καθολικοί διάδοχοι είναι περισσότεροι
αναθέτουν την άσκηση των δικαιωµάτων τους σε έναν κοινό αντιπρόσωπο, κυρίως για ότι αφορά
την εκπροσώπησή τους στα όργανα του Διαχειριστικού Οργανισµού. Έως ότου αποδειχθεί η
κληρονοµική διαδοχή και ορισθεί ο αντιπρόσωπος των κληρονόµων, ο Διαχειριστικός Οργανισµός
δεν υποχρεούται σε απόδοση των εισπρατοµένων αµοιβών. Ο Διαχειριστικός Οργανισµός δυναται
να απαιτήσει όπως η κληρονοµική διαδοχή και η εκούσια αντιπροσώπευση των κληρονόµων να
αποδεικνύονται µε δηµόσια έγγραφα.
11.1 Ο Δικαιούχος εγγυάται στον Διαχειριστικό Οργανισµό ότι τα Δικαιώµατα που του
µεταβιβάζει είναι ελεύθερα από δικαιώµατα τρίτων, εκτός εάν ο ίδιος επισηµαίνει ρητώς την
ύπαρξη τέτοιων δικαιωµάτων. Στην περίπτωση όπου κατά τη διαχείριση των µεταβιβασθέντων
δικαιωµάτων θίγονται υπαρκτά δικαιώµατα τρίτων, ο Διαχειριστικός Οργανισµός δεν υπέχει
ουδεµία ευθύνη αποζηµιώσεως αυτών.
11.2 Επί πλειόνων Δικαιούχων σε ένα έργο των εικαστικών τεχνών και των εφαρµογών τους, ο
κάθε ένας από αυτούς αναθέτει τα δικαιώµατά του στον (ιαχειριστικό Οργανισµό µε ξεχωριστή
σύµβαση ανάθεσης. Η απόδοση των εισπραττοµένων γίνεται βάσει ειδικής κλείδας συµµετοχής που
προκύπτει από σχετική συµφωνία µεταξύ των δικαιούχων και γνωστοποιείται στον Διαχειριστικό
Οργανισµό µε κοινή δήλωσή τους.
12.1 Η διάρκεια της σύµβασης αναθέσεως ανέρχεται σε τρία έτη και αρχίζει από την ηµέρα
εγκρίσεως της λειτουργίας του Οργανισµού από το Υπουργείο ΠολιτισµούΓΙΑΤΙ ΜΕΝΕΙ ΣΤΟΥΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ;. Εφόσον η Σύµβαση δεν καταγγέλεται εγγράφως έξι µήνες πριν από τη λήξη της,
ανανεώνεται κάθε φορά για τρία ακόµα έτη.
12.2 Συµβάσεις ή άδειες εκµετάλλευσης που καταρτίζονται µεταξύ του Διαχειριστικού
Οργανισµού και ενδιαφεροµένων χρηστών πριν από τη λύση της ανά χείρας σύµβασης και αφορούν
τη χρήση των έργων του Δικαιούχου εξακολουθούν να παράγουν τα έννοµα αποτελέσµατά τους και
πέραν του χρονικού σηµείου λήξης της Σύµβασης Αναθέσεως και δη µέχρις ότου παρέλθει το
καθορισµένο στις εν λόγω συµβάσεις ή άδειες εκµετάλλευσης χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο δεν
επιτρέπεται η τακτική καταγγελία τους.
13.1 Ο Δικαιούχος και ο Οργανισµός έχουν δικαίωµα να καταγγείλουν τη σύµβαση αναθέσεως
εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος προς τούτο. Η καταγγελία ενεργεί στο τέλος του ηµερολογιακού
έτους κατά το οποίο έγινε, εφόσον από την καταγγελία µέχρι το τέλος του έτους µεσολαβεί
διάστηµα τουλάχιστον τριών µηνών, άλλως στο τέλος του εποµένου ηµερολογιακού έτους.
13.2 Σε περίπτωση διαλύσεως του Διαχειριστικού Οργανισµού, η ανά χείρας σύµβαση θεωρείται
καταγγελθείσα στο τέλος του εξαµήνου µέσα στο οποίο διαλύθηκε ο Διαχειριστικός Οργανισµός.
14.1 Τόπος εκπληρώσεως της παρούσης είναι η έδρα του Διαχειριστικού Οργανισµού. Κατά
τόπον αρµόδια για την εκδίκαση των διαφορών που αναφύονται µεταξύ των µερών στα πλαίσια της
Σύµβασης Αναθέσεως είναι τα δικαστήρια, στην περιφέρεια των οποίων έχει την έδρα του ο
Διαχειριστικός Οργανισµός
14.2 Η Σύµβαση Ανάθεσης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
15. Και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη δηλώνουν ότι όλοι οι όροι της παρούσης συµβάσεως
εκφράζουν τη βούλησή τους και παραιτούνται από κάθε δικαίωµά τους να ακυρώσουν ή να
διαρρήξουν το παρόν για οποιαδήποτε αιτία από τις προβλεπόµενες στα άρθρα 140, 178, 179 και
388 του Αστικού Κώδικα.
Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και αφού βεβαιώθηκε και υπογράφηκε, κάθε
συµβαλλόµενο µέρος πήρε από ένα.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

¨ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥΣ¨


ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ
1. Στην Αθήνα σήµερα την ………………. οι κάτωθι υπογεγραµµένοι, αφενός ο εδρεύων
ενταύθα Αστικός Συνεταιρισµός Περιορισµένης Ευθύνης υπό την επωνυµία ¨ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΟΥΣ¨ που εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ……………………………………………………..
εφεξής καλούµενος ο Διαχειριστικός Οργανισµός και αφετέρου
από τον/την…………………….………………… . ………..……………………………………………
κάτοικο…………………………………………………………………………………ΑΔΤ…...…………
ΑΦΜ…………………………….. ΔΟΥ ……………………….. εφεξής καλούµενος ο Δικαιούχος
συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
2.1 Ο Δικαιούχος αναθέτει δια µεταβιβάσεως στον Διαχειριστικό Οργανισµό τα περιουσιακά
πνευµατικά δικαιώµατα που προβλέπονται στην παράγραφο 2.2 (στοιχεία α – η) προς το σκοπό
της διαχείρισης και της προστασίας των, υπό την αναβλητική αίρεση εγκρίσεως της λειτουργίας
του Οργανισµού από το Υπουργείο Πολιτισµού σύµφωνα µε το άρθρο 54§4 ν. 2121/93. Η
ανάθεση αφορά όλα ανεξαιρέτως τα έργα των εικαστικών τεχνών και των εφαρµογών τους, που
ο Δικαιούχος έχει δηµιουργήσει µόνος του ή από κοινού µε άλλα πρόσωπα, καθώς και αυτά που
πρόκειται να δηµιουργήσει µόνος του ή από κοινού µε άλλα πρόσωπα κατά τη διάρκεια της
παρούσας σύµβασης αναθέσεως.
2.2 Ειδικότερα ο Δικαιούχος αναθέτει δια µεταβιβάσεως στο Διαχειριστικό Οργανισµό προς
το σκοπό της διαχείρισης και της προστασίας τα ακόλουθα δικαιώµατα.
α) το δικαίωµα παρακολούθησης που προβλέπεται στο άρθρο 5 ν. 2121/1993.
β) το δικαίωµα εύλογης αµοιβής που προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ. 3 ν. 2121/1993, ως
αποζηµίωση για την ελεύθερη ιδιωτική αναπαραγωγή των έργων και που συνίσταται σε ποσοστό
επί της αξίας συσκευών που χρεισιµεύουν σ΄αυτή την αναπαραγωγή.
γ) το δικαίωµα της δηµόσιας παράστασης του έργου.
δ) το δικαίωµα της αναπαραγωγής του έργου ως υλικού αντικειµένου, είτε της µορφής αυτού,
καθ΄οιονδήποτε τρόπο και µέσο και επί παντός υλικού φορέα, καθώς και το δικαίωµα της θέσης
σε κυκλοφορία των φορέων αυτών µε οποιοδήποτε τρόπο και ιδίως µε µεταβίβαση της
κυριότητας, εκµίσθωση ή δηµόσιο δανεισµό.
ε) το δικαίωµα της περαιτέρω αναπαραγωγής των αντιτύπων των έργων και της θέσης τους σε
κυκλοφορίας κατά τους όρους του στοιχείου (δ).
στ) το δικαίωµα της διασκευής, προσαρµογής ή µεταποίησης του έργου.
2
ζ) το δικαίωµα της ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης ή αναµετάδοσης µε κάθε τρόπο ( και ιδίως µε
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, καλώδια, άλλους υλικούς αγωγούς, παράλληλα µε την επιφάνεια της
γης ή µέσω δορυφόρων).
η) το δικαίωµα εισαγωγής αντιτύπων του έργου, που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη
συναίνεση του δηµιουργού ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρωπαïκής
Ένωσης, που το δικαίωµα εισαγωγής αντιτύπων είχε συµβατικά διατηρηθεί από το δηµιουργό.
θ) τις απαιτήσεις από αµοιβές για κάθε πνευµατικό δικαίωµα που έχει εκχωρηθεί σε τρίτα
πρόσωπα στο παρελθόν.
Ο Δικαιούχος διατηρεί:
α) το δικαίωµα να µεταβιβάζει ελεύθερα τον υλικό φορέα επί του οποίου αποτυπώνεται το έργο.
β) το ηθικό δικαίωµα επί των έργων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 4. ν.2121/1993 και ιδίως
1)το δικαίωµα να αποφασίζει για το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο κατά τους οποίους το
έργο θα γίνει προσιτό στο κοινό, ιδίως µέσω εκθέσεων.
2) το δικαίωµα αναγνώρισης της πατρότητας του έργου
3) το δικαίωµα να απαγορεύει κάθε παραµόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίηση του
έργου και
4) το δικαίωµα προσπέλασης στο έργο.
Ρητώς επίσης συµφωνείται µεταξύ του Οργανισµού και του Δικαιούχου ότι ο πρώτος παρέχει δια
της παρούσης συµβάσεως την άδεια στο δεύτερο να εκτελεί ο ίδιος ατοµικά οποιαδήποτε από τις
πράξεις που αναφέρονται στα προαναφερθέντα σηµεία γ-στ και να καρπούται τα οφέλη που τυχόν
θα προκύψουν από παρόµοια εκµετάλλευση του έργου. Ο Δικαιούχος όµως δεν µπορεί να
µεταβιβάσει περαιτέρω το δικαίωµα εκτέλεσης αυτών των πράξεων, λόγω ελλείψεως εξουσίας
διαθέσεως. Για τους καρπούς που προκύπτουν εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 6 της παρούσης
2.3 Ο Διαχειριστικός Οργανισµός δικαιούται:
α) να ασκεί τα µεταβιβασθέντα σε αυτόν δικαιώµατα ιδίω ονόµατι.
β) να καταρτίζει συµβάσεις µε τους χρήστες για τους όρους εκµετάλλευσης, καθώς και για την
οφειλόµενη αµοιβή.
γ) να καθορίζει δια αµοιβολογίου και ανά κατηγορία πνευµατικών έργων την ποσοστιαία αµοιβή
των δικαιούχων πνευµατικών δικαιωµάτων, οι οποίοι του έχουν αναθέσει τη διαχείριση και
προστασία των δικαιωµάτων τους.
δ) να συνάπτει συλλογικές συµβάσεις µε αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των χρηστών για τον
καθορισµό των ελαχίστων ορίων της ποσοστιαίας αµοιβής και των όρων εκµετάλλευσης των
έργων.
ε) να εισπράττει την αµοιβή που καταβάλλουν οι χρήστες, καθώς και την αµοιβή που
προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ. 3 ν. 2121/1993 ως αποζηµίωση για την ελεύθερη ιδιωτική
αναπαραγωγή των έργων.
στ) να διανέµει τα εισπραχθέντα δικαιώµατα, σύµφωνα µε τους όρους του καταστατικού του
Διαχειριστικού Οργανισµού και του σχετικού κανονισµού διανοµής, κατόπιν αφαιρέσεως του
3
ποσοστού που προβλέπεται στο άρθρο 8.2 της παρούσης για την κάλυψη των διαχειριστικών
εξόδων του οργανισµού.
ζ) να προβαίνει σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για την νόµιµη προστασία
των ανατειθεµένων σε αυτόν δικαιωµάτων και ιδίως να υποβάλλει αιτήσεις ασφαλιστικών
µέτρων, να εγείρει αγωγές, να ασκεί ένδικα µέσα, να υποβάλλει µηνύσεις και εγκλήσεις, να
παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων, να ζητεί την απαγόρευση πράξεων που προσβάλλουν τα
δικαιώµατα που του έχουν ανατεθεί, να ζητεί την κατάσχεση των παρανόµων αντιτύπων κατά το
άρθρο 64 ν. 2121/1993 καθώς και να ενεργεί µε σύµπραξη της δηµόσιας αρχής ή κατά τη
διαδικασία του άρθρου 64 ν. 2121/1993 τους αναγκαίους ελέγχους σε καταστήµατα πωλήσεως ή
ενοικιάσεως ή δανεισµού αντιτύπων ή δηµόσιας παραστάσεως των έργων που προστατεύει για
να διαπιστώσει αν οι πράξεις αυτές προσβάλλουν τα ανατεθειµένα σε αυτόν δικαιώµατα.
Ο Διαχειριστικός Οργανισµός προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια ιδίω ονόµατι,
νοµιµοποιείται δε στην άσκηση όλων των δικαιωµάτων που έχουν µεταβιβαστεί σε αυτόν µε την
παρούσα Σύµβαση Αναθέσεως.
2.4. Για την µε κάθε τρόπο διαχείριση των δικαιωµάτων που προβλέπονται στο άρθρο 2.1
στοιχεία γ-ζ της παρούσης και ειδικότερα για τη χορήγηση αδειών ή την υπογραφή συµβάσεων
εκµετάλλευσης µε τρίτους αντισυµβαλλοµένους, καθώς και για τον καθορισµό τιµήµατος
ανώτερου από τα υποχρεωτικώς οριζόµενα δια του αµοιβολογίου ή των σχετικών συλλογικών
συµβάσεων, ο Διαχειριστικός Οργανισµός υποχρεούται να ζητήσει εγγράφως τη σύµφωνη γνώµη
του Δικαιούχου. Εάν ο Δικαιούχος δεν απαντήσει εντός δέκα ηµερών από την παραλαβή της
σχετικής συστηµένης επιστολής, η σύµφωνη γνώµη του τεκµαίρεται.
2.5. Μετά από σχετική εισήγηση του Δικαιούχου ο Διαχειριστικός Οργανισµός µπορεί να
προβεί στη δωρεά των εισπρακτέων ποσών που προέρχονται από το δικαίωµα παρακολούθησης
σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς που επιδιώκουν κοινωφελείς, φιλανθρωπικούς,
εκπαιδευτικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς.
3. Στην περίπτωση και κατά το βαθµό που ο Δικαιούχος στερείται κατά τη σύναψη της
παρούσης συµβάσεως της εξουσίας διαθέσεως των δικαιωµάτων που προβλέπονται στο άρθρο
2.2 κατά τα ανωτέρω, (ιδίως δε εαν τα δικαιώµατα αυτά τα έχει µεταβιβάσει σε τρίτους µε
προγενέστερη σύµβαση), η µεταβίβαση των δικαιωµάτων στα πλαίσια της παρούσης σύµβασεως
αναθέσεως επιφέρει αποτελέσµατα µόνο εφόσον επανέλθει στο πρόσωπο του Δικαιούχου η
εξουσία διαθέσεως.
4. Η µεταβίβαση των απαριθµουµένων στο άρθρο 2.2 της παρούσης δικαιωµάτων ισχύει για
την Ελλάδα και το εξωτερικό. Προκειµένου για τη διαχείριση των εν λόγω δικαιωµάτων στο
εξωτερικό, ο Διαχειριστικός Οργανισµός δικαιούται να προβαίνει µε τη σειρά του σε µεταβίβαση,
εν όλω ή εν µέρει, των ανατεθειµένων σε αυτόν δικαιωµάτων στους αντίστοιχους αλλοδαπούς ή
διεθνείς Διαχειριστικούς Οργανισµούς (συµβάσεις αµοιβαιότητας).
5.1. Ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει στο Διαχειριστικό Οργανισµό κάθε στοιχείο που
είναι απαραίτητο αφενός µεν για την εξακρίβωση και τη διαχείριση των δικαιωµάτων του,
αφετέρου δε για την κατάστρωση και την εφαρµογή του κανονισµού διανοµής.
Η ως άνω υποχρέωση του (ικαιούχου περιλαµβάνει ιδίως την υποχρέωση του να παραδώσει
στον (ιαχειριστικό Οργανισµό και εντός χρονικού διαστήµατος------------- ηµερών από την
υπογραφή της παρούσης αναλυτικό κατάλογο επί όλων των δηµοσιευµένων έργων, δηλαδή όλων
των έργων που έχουν καταστεί προσιτά στο κοινό µε οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και αναλυτικό
κατάλογο κάθε στοιχείου που αφορά τις µεταβιβάσεις των έργων του ή τις εκχωρήσεις
4
πνευµατικών δικαιωµάτων επί αυτών. Οι κατάλογοι αυτοί πρέπει να ενηµερώνονται και να
συµπληρώνονται από το Δικαιούχο καθ όλη τη διάρκεια της παρούσης συµβάσεως.
5.2. Στην περίπτωση που ο (ικαιούχος έχει παράσχει στον Διαχειριστικό Οργανισµό
πληροφορίες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα ή έχει ενηµερώσει εκπρόθεσµα
τους ανωτέρω καταλόγους, δεν υπέχει αξίωση έναντι του Διαχειριστικού Οργανισµού για
απόδοση των εισπραχθέντων από την εκµετάλλευση των συγκεκριµένων έργων, έως ότου
επακολουθήσει νέα δήλωση του προς τον Διαχειριστικό Οργανισµό ανταποκρινόµενη τη φορά
αυτή στις επιταγές της παρούσης.
6. Ο Δικαιούχος δεν δύναται να παραχωρεί µε ιδιωτικές συµφωνίες µέρος του εισοδήµατος
που απολαµβάνει από τη δραστηριότητα του Διαχειριστικού Οργανισµού σε χρήστες
συµβεβληµένους µε το τελευταίο, ιδίως προκειµένου οι χρήστες αυτοί να προτιµούν κατά τρόπο
αυθαίρετο συγκεκριµένα έργα του Δικαιούχου κατά τη χρήση του ρεπερτορίου του Διαχειριστικού
Οργανισµού. Ο Διαχειριστικός Οργανισµός δύναται να καταγγείλει τη σύµβαση ανάθεσης, εάν ο
Δικαιούχος παραβεί τον παραπάνω όρο και η σχετική παράβαση δεν θεραπευθεί εντός ευλόγου
χρόνου, που πάντως δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις µήνες.
7. Ο Δικαιούχος έχει δικαίωµα να τηρείται ενήµερος για όλες τις δραστηριότητες του
Οργανισµού που αφορούν την εκµετάλλευση των έργων του.
8.1 Το καταστατικό του Διαχειριστικού Οργανισµού και ο Κανονισµός Διανοµής, ως ισχύουν
και στο µέτρο που θα τύχουν µελλοντικών τροποποιήσεων αποτελούν µέρος της Σύµβασης
Αναθέσεως.
8.2 Τροποποιήσεις της Σύµβασης Αναθέσεως, που επιφέρονται διά αποφάσεως της γενικής
συνέλευσης του Διαχειριστικού Οργανισµού, αποτελούν µέρος της ανά χείρας Σύµβασης. Τούτο
ισχύει ιδίως για τους τρόπους εκµετάλλευσης, οι οποίοι δεν είναι ακόµα γνωστοί κατά τον χρόνο
της σύναψης της Σύµβασης Αναθέσεως.
Οι τροποποιήσεις αυτές κοινοποιούνται εγγράφως στον Δικαιούχο. Η αποδοχή των
τροποποιήσεων εκ µέρους του Δικαιούχου θεωρείται δεδοµένη, εφόσον δεν εκδηλώσει ρητά την
αντίθεσή του στη γενόµενη τροποποίηση εντός είκοσι ηµερών από την κατά το προηγούµενο
εδάφιο κοινοποίηση. Η εν λόγω κοινοποίηση περιέχει υπόµνηση αυτής της έννοµης συνέπειας.
Εφόσον εκδηλωθεί ρητά η αντίθεση του Δικαιούχου, διατηρείται εν ισχύ η προγενέστερη µορφή
της σύµβασης ανάθέσεως µέχρις ότου να παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της συµβατικής σχέσης
που προβλέπει.
9.1 Ο Διαχειριστικός Οργανισµός διανέµει τις εισπραχθείσες αµοιβές εντός πέντε ηµερών από
την είσπραξη, πλην της εύλογης αµοιβής που προβλέπει το άρθρο 18§3 ν.2121/93 η οποία
διανέµεται κάθε έξι µήνες βάσει ειδικού κανονισµού διανοµής που εγκρίνεται από τη Γενική
Συνέλευση του Οργανισµού.
9.2 Ο Δικαιούχος καταβάλει στον Διαχειριστικό Οργανισµό προς κάλυψη των διαχειριστικών
του εξόδων, ένα ποσό που υπολογίζεται κάθε φορά βάσει ποσοστού επί του συνόλου των
αποδοτέων στον Δικαιούχο εισπράξεων, όπως αυτό προκύπτει µετά την περάτωση της
διαδικασίας διανοµής. Το παραπάνω ποσοστό καθορίζεται κατά τρόπο γενικό για το σύνολο των
δηµιουργών από το Δ.Σ. του Διαχειριστικού Οργανισµού και γνωστοποιείται στους δηµιουργούς
πριν από τη µεταβίβαση των εξουσιών. Δεν µπορεί δε να αυξηθεί χωρίς τη συναίνεση του
δηµιουργού παρά ύστερα από ειδοποίηση ενός χρόνου. Το ποσοστό αυτό µπορεί να διαφέρει
ανάλογα µε την κατηγορία του τρόπου ή του τόπου εκµετάλλευσης των πνευµατικών έργων.
5
10. Η διαδοχή που βασίζεται στην παρούσα Σύµβαση Ανάθεσης διέπεται από τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα, εκτός εάν το Καταστατικό, η παρούσα Σύµβαση ή ο ν.2121/1993 προβλέπουν
διαφορετικές ρυθµίσεις. Στην περίπτωση θανάτου του (ικαιούχου πριν από τη λήξη της
διάρκειας της Σύµβασης Ανάθεσης, η συµβατική σχέση συνεχίζεται µεταξύ των καθολικών
διαδόχων του δικαιούχου και του Διαχειριστικού Οργανισµού. Εάν οι καθολικοί διάδοχοι είναι
περισσότεροι αναθέτουν την άσκηση των δικαιωµάτων τους σε έναν κοινό αντιπρόσωπο, κυρίως
για ότι αφορά την εκπροσώπησή τους στα όργανα του Διαχειριστικού Οργανισµού. Έως ότου
αποδειχθεί η κληρονοµική διαδοχή και ορισθεί ο αντιπρόσωπος των κληρονόµων, ο
Διαχειριστικός Οργανισµός δεν υποχρεούται σε απόδοση των εισπρατοµένων αµοιβών. Ο
Διαχειριστικός Οργανισµός δυναται να απαιτήσει όπως η κληρονοµική διαδοχή και η εκούσια
αντιπροσώπευση των κληρονόµων αποδεικνύονται µε δηµόσια έγγραφα.
11.1 Ο Δικαιούχος εγγυάται στον Διαχειριστικό Οργανισµό ότι τα Δικαιώµατα που του
µεταβιβάζει είναι ελεύθερα από δικαιώµατα τρίτων, εκτός εάν ο ίδιος επισηµαίνει ρητώς την
ύπαρξη τέτοιων δικαιωµάτων. Στην περίπτωση όπου κατά τη διαχείριση των µεταβιβασθέντων
δικαιωµάτων θίγονται υπαρκτά δικαιώµατα τρίτων, ο Διαχειριστικός Οργανισµός δεν υπέχει
ουδεµία ευθύνη αποζηµιώσεως αυτών.
11.2 Επί πλειόνων Δικαιούχων σε ένα έργο των εικαστικών τεχνών και των εφαρµογών τους,
ο κάθε ένας από αυτούς αναθέτει τα δικαιώµατά του στον Διαχειριστικό Οργανισµό µε ξεχωριστή
σύµβαση ανάθεσης. Η απόδοση των εισπραττοµένων γίνεται βάσει ειδικής κλείδας συµµετοχής
που προκύπτει από σχετική συµφωνία µεταξύ των δικαιούχων και γνωστοποιείται στον
Διαχειριστικό Οργανισµό µε κοινή δήλωσή τους.
11.3 Εφόσον ο Δικαιούχος επιθυµεί να χρησιµοποιήσει ψευδώνυµο οφείλει να το δηλώσει
στον Διαχειριστικό Οργανισµό.
12.1 Η διάρκεια της σύµβασης αναθέσεως ανέρχεται σε τρία έτη και αρχίζει από την ηµέρα
εγκρίσεως της λειτουργίας του Οργανισµού από το Υπουργείο Πολιτισµού. Εφόσον η Σύµβαση
δεν καταγγέλεται εγγράφως έξι µήνες πριν από τη λήξη της, ανανεώνεται κάθε φορά για τρία
ακόµα έτη.
12.2 Συµβάσεις ή άδειες εκµετάλλευσης που καταρτίζονται µεταξύ του Διαχειριστικού
Οργανισµού και ενδιαφεροµένων χρηστών πριν από τη λύση της ανά χείρας σύµβασης και
αφορούν τη χρήση των έργων του Δικαιούχου εξακολουθούν να παράγουν τα έννοµα
αποτελέσµατά τους και πέραν του χρονικού σηµείου λήξης της Σύµβασης Αναθέσεως και δη
µέχρις ότου παρέλθει το καθορισµένο στις εν λόγω συµβάσεις ή άδειες εκµετάλλευσης χρονικό
διάστηµα µέσα στο οποίο δεν επιτρέπεται η τακτική καταγγελία τους.
13.1 Ο Δικαιούχος και ο Οργανισµός έχουν δικαίωµα να καταγγείλουν τη σύµβαση αναθέσεως
εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος προς τούτο. Η καταγγελία ενεργεί στο τέλος του
ηµερολογιακού έτους κατά το οποίο έγινε, εφόσον από την καταγγελία µέχρι το τέλος του έτους
µεσολαβεί διάστηµα τουλάχιστον τριών µηνών, άλλως στο τέλος του εποµένου ηµερολογιακού
έτους.
13.2 Σε περίπτωση διαλύσεως του Διαχειριστικού Οργανισµού, η ανά χείρας σύµβαση
θεωρείται καταγγελθείσα στο τέλος του εξαµήνου µέσα στο οποίο διαλύθηκε ο Διαχειριστικός
Οργανισµός.
14.1 Τόπος εκπληρώσεως της παρούσης είναι η έδρα του Διαχειριστικού Οργανισµού. Κατά
τόπον αρµόδια για την εκδίκαση των διαφορών που αναφύονται µεταξύ των µερών στα πλαίσια
της Σύµβασης Αναθέσεως είναι τα δικαστήρια, στην περιφέρεια των οποίων έχει την έδρα του ο
Διαχειριστικός Οργανισµός
14.2 Η Σύµβαση Ανάθεσης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
15. Και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη δηλώνουν ότι όλοι οι όροι της παρούσης συµβάσεως
εκφράζουν τη βούλησή τους και παραιτούνται από κάθε δικαίωµά τους να ακυρώσουν ή να
διαρρήξουν το παρόν για οποιαδήποτε αιτία από τις προβλεπόµενες στα άρθρα 140, 178, 179 και
388 του Αστικού Κώδικα.
Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και αφού βεβαιώθηκε και υπογράφηκε, κάθε
συµβαλλόµενο µέρος πήρε από ένα.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Δεν υπάρχουν αναρτήσεις.
Δεν υπάρχουν αναρτήσεις.